MIRT focust op aanpak stationsgebieden

MIRT focust op aanpak stationsgebieden

De komende jaren gaan veel stationsgebieden op de schop, om er ov-knooppunten van te maken die zijn voorbereid op de enorme woningbouwopgave. De stations zijn de toegangspoorten tot de stad en dragen eraan bij om ruimtelijke opgaven te tackelen. Dat is een uitkomst van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

Staatssecretaris Van Veldhoven van IenW: “Stations zijn meer dan ooit een belangrijke schakel voor de reiziger. Ze zijn toegangspoort voor de stad en voor een snelle en gemakkelijke overstap tussen trein, tram en bus of de fiets. We slaan daarom de handen ineen om op verschillende delen van Nederland deze knooppunten voor het OV klaar te maken voor de toekomst”.

En minister Ollongren van Binnenlandse Zaken voegt toe: “Ook de komende jaren gaan we heel veel woningen bouwen. Daar horen ook ov- en fietsverbindingen bij en aansluiting op het wegennet. De plannen die we presenteren laten een sterke, integrale benadering zien van de ruimtelijke opgaven waar we in Nederland voor staan”.

Nijmegen

Station Nijmegen moet een knooppunt van wonen, werken en reizen worden. In het gebied worden de komende jaren 2000 woningen bijgebouwd en op het station wordt het makkelijker om snel over te stappen tussen trein, bus en fiets. Daarnaast komt er een nieuwe ondergrondse fietsenstalling onder het station, met aparte fietsverbindingen zodat fietsers en bussen elkaar niet meer kruisen.

Voor de aanpak van het stationsgebied is in totaal €116 miljoen nodig. Het Rijk betaalt de helft, terwijl de provincie Gelderland en gemeente Nijmegen de andere helft betalen. NS draagt 5 tot 10 miljoen bij. Het project moet in 2029 zijn voltooid.

Zoetermeer

Zoetermeer krijgt een nieuwe stationshal, een verbeterde aansluiting op de brug over de A12, parkeerplek voor 1000 extra fietsen en 4500 extra huizen in de komende jaren. In het stationsgebied wordt €21,5 miljoen geïnvesteerd, waarvan €4 miljoen door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt betaald.

Amsterdam Lelylaan

Amsterdam Lelylaan moet in  2025 een vernieuwd stationsgebouw hebben, waar reizigers zich prettig en veilig voelen. Ook de nieuwe fietsenstalling wordt dan opgeleverd. De verbindingen op het station worden aangepakt zodat trein, bus, metro beter op elkaar aansluiten. Rijk en regio trekken hier in totaal €71 miljoen uit. Het Rijk betaalt €15,8 miljoen mee.

´s-Hertogenbosch

In ’s-Hertogenbosch start een MIRT-verkenning naar de aanpak van het station. Dit is een belangrijk knooppunt volgens het Toekomstbeeld OV. Een extra perron en een nieuwe passerelle boven de sporen moeten ervoor zorgen dat het station plek biedt aan meer treinen en meer reizigers. Ook het stationsgebied en de fietsenstalling worden aangepast. Voor de verkenning wordt door Rijk en regio in totaal €85 miljoen gereserveerd. In aanvulling op het bestaande budget van €45 miljoen, reserveert het ministerie van IenW €25 miljoen en de regio €15 miljoen extra.

Eindhoven

In Eindhoven wordt ingezet op het ontwikkelen van een nieuw mobiliteitssysteem, waar ov, fiets, slimme mobiliteit, wegen en parkeren beter op elkaar aansluiten. Eindhoven wordt een steeds belangrijker knooppunt voor zowel de tienminutentreinen vanuit Rotterdam en Amsterdam als voor internationale verbindingen richting Düsseldorf en in de toekomst mogelijk ook Aken.

Daarom wordt €50 miljoen geïnvesteerd in aanpassingen aan het spoor om de groei van het treinverkeer mogelijk te maken. Nog eens €15 miljoen wordt vrijgemaakt om zowel in Eindhoven als Venlo aanpassingen te kunnen doen voor een verbinding met Düsseldorf.

Fietsparkeren

Op in totaal 46 stations wordt gewerkt aan innovatievere fietsenstallingen, waarmee er 500.000 tot 600.000 stallingsplekken bijkomen. Hierdoor moet in 2025 het landelijk tekort aan fietsparkeerplekken zijn opgelost. Op 17 stations start een studie naar het beste ontwerp van een stalling. Van Veldhoven trekt hier €75 miljoen voor uit, zoals al was gereserveerd vanuit het Klimaatakkoord. Regoio’s dragen aanvullend zo’n €125 miljoen bij.

En verder

Verder zijn in het MIRT ook afspraken gemaakt om alle nog bestaande onbebwaakte overgangen aan te pakken. Hiervoor wordt de komende drie jaar €37,5 miljoen per jaar vrij gemaakt.

Ook maakt het Rijk €50 miljoen vrij om de IC-verbinding Amsterdam-Berlijn met 30 minuten te versnellen. Hiermee kan in Oldenzaal een extra perron gebouwd worden en worden aanpassingen aan het spoor gedaan bij Hengelo, zodat treinen tussen Hengelo en de Duitse grens harder kunnen rijden. Voor de reactivering van de spporlijn Emmen-Rheine wordt €10 miljoen beschikbaar gesteld.

Laat een reactie achter

Lees ook