Overstappunt stadsrand verbindt auto en ov

Overstappunt stadsrand verbindt auto en ov

door in rubriek P+R
1 reactie

Het ov wordt in meer steden een sterker middel voor de bereikbaarheid van de binnenstad. Als gevolg van de verdichting en schaarste in de binnenstad, zien wij dat het niet reëel is om de volledige parkeervraag te blijven faciliteren. Dit druist ook in tegen alle milieu- en duurzaamheidsambities. Door verkeersaders af te waarderen wordt het bereiken van stadscentra met een auto ontmoedigd. Hoe kom je dan toch snel, makkelijk en comfortabel van de periferie naar de binnenstad?

Roel Meijs van Empaction, adviesbureau voor parkeer- en mobiliteitsvraagstukken

Om binnensteden dynamisch én goed bereikbaar te houden is een dekkend ov-netwerk nodig. Ik denk dat dat moet gebeuren aan de randen van de steden, daar waar de autobereikbaarheid nog goed is en het stedelijk ov-netwerk begint.

Maar er is meer nodig: overstappunten moeten geoptimaliseerd worden, met goede busverbindingen en voldoende parkeergelegenheid en de reiziger moet zich er veilig voelen. Maar ook werkgevers spelen een belangrijke rol in het vervoer tussen overstappunten en werkplekken in het centrum. Voordelen als tijdwinst en lagere parkeerkosten maken dat de reiziger bereid is z’n gedrag te veranderen. Daarnaast is parkeerregulering in de omgeving ook belangrijk, zodat uitwijkgedrag met als gevolg parkeeroverlast wordt voorkomen.

Bereidheid tot gedragsverandering

De transformatie van autostad naar leefbare stad met een nadrukkelijke rol voor het ov kost tijd. De verdichtingsopgave gaat dit, in combinatie met de duurzame trend en de vraag om meer leefbaarheid, wel versterken: het is eenvoudigweg te druk om in de stad te komen met de auto en de parkeerkosten zijn enorm hoog.

Dat maakt dat reizigers bereid zijn om hun gedrag te veranderen. Het moeten zoeken naar een alternatief voor de auto wordt langzaam vanzelfsprekend, omdat de autobereikbaarheid in veel steden afneemt. Diverse grote steden vangen de auto al aan de rand van de (binnen)stad op en lopen hierin voor.

Reiziger krijgt steeds meer keuze en controle

Er ligt een kans om de auto aan de rand van de stad op te vangen. Door P+R’s beter te benutten en bij te bouwen. Van hieruit kunnen reizigers zich verder verplaatsen. Dat verder verplaatsen kan op verschillende manieren: met het ov, een deelauto, deelfiets of deelscooter. Of met pendelvervoer geregeld vanuit de werkgever. Er zijn meerdere manieren beschikbaar om van A naar B te reizen, op steeds slimmere, meer duurzame en gebruiksvriendelijkere manieren, waardoor ook het overstappen niet langer een dissatisfier is.

Verbinding sleutel tot succes

De verantwoordelijkheid voor de bereikbaarheid en het ov ligt naar onze mening niet alleen bij de steden zelf, maar ook bij de buurgemeenten. De buurgemeente heeft bijvoorbeeld een buslijn of sprinterstation met parkeercapaciteit, maar zonder parkeerregulering in de omgeving. Zonder integrale benadering gaan reizigers zelf alternatieven zoeken, wat soms tot verplaatsing van het (parkeer)probleem leidt. Een proactieve sturing op parkeren kan toekomstige knelpunten voorkomen.

P+R-terreinen als overstappunten in de regio vragen daarbij ook om afstemming met de provincie (op het gebied van ov in de regio). Empaction kent de verschillende belangen en weet de verbinding tot stand te brengen.

Dit artikel is eerder verschenen in OV-Magazine 4-2020. Wilt u OV-Magazine voortaan in print of digitaal ontvangen? Neem contact op of neem een abonnement.

Eén reactie

  1. Peter Steenmeijer
    27 februari 2021 om 11:15- Reageren

    Nederland is in tegenstelling tot veel andere landen een scheef land. De nadruk van het woon-werkverkeer gaat ‘s morgens van Noord-, Oost- en Zuid-Nederland naar West-Nederland en ‘s avonds terug. In de periferie is het onbetaalbaar om in aansluiting op de grote stromen het OV in stand te houden. Dat vraagt om lange afstandstransferia, daar waar de grote stromen beginnen. Waarom zou je met de auto moeten doorrijden tot aan de stadsranden als je toch moet overstappen. Dat kan toch veel eerder. Het inrichten van een dergelijk transferium heeft een dimensie, die vele beleidsmakers onderschatten. Als je op deze manier mobiliteitsstromen wilt beïnvloeden, moet je groot denken. Ga maar eens rekenen en je verdiepen in de psychologie van de reiziger. Ik realiseer me wel dat door Covid-19 het gedrag van de forens zodanig kan zijn gewijzigd, dat er heel andere modellen mogelijk worden.

Laat een reactie achter

Lees ook