Rover wil een directeur als boegbeeld

woensdag 21 juni 2017
timer 3 min

Als Arriën Kruyt volgend jaar aftreedt wil Rover een jongere directeur aanstellen als gezicht naar buiten. De reizigersvereniging moet verjongen en het ledenverlies zien te keren.

Volgend jaar mei loopt de termijn van voorzitter Arriën Kruyt af, boegbeeld van vrijwilligersorganisatie Rover. Een verzoek aan een interne commissie om een profiel op te stellen voor een nieuwe voorzitter, en vicevoorzitter, mondde uit in het advies om de structuur te wijzigen. In plaats van een voorzitter die het gezicht naar buiten is, moet er een directeur komen die die rol vervult. Dezelfde verandering maakte de Fietsersbond eerder door, waar Saskia Kluit nu de beeldbepalende directeur is.

Omschakeling
De medewerkers op het Rover-kantoor in Amersfoort gaan in het nieuwe model de directeur ondersteunen. Het bestuur blijft meer op afstand en houdt zich minder bezig met de inhoud en de actualiteit. Voor het nieuwe bestuur is de rol weggelegd van een soort raad van toezicht. Tijdens de algemene ledenvergadering op 20 mei heeft Rover de benoeming van Willem Benschop als vicevoorzitter goedgekeurd. Hij gaat de omschakeling naar het directiemodel begeleiden, waar ongeveer een jaar voor staat.

Benschop was directeur van de Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Hij is nu onder andere bestuurslid van Railforum. Tegelijk met de nieuwe vicevoorzitter heeft Rover (naast Floris Wagenaar) een tweede jong bestuurslid aangesteld: Timo Dijkstra, masterstudent aan de TU Delft. Twee nieuwe, meer ervaren bestuursleden van Rover zijn Marinus de Jong (TNO, Rijksoverheid, EU, Rover) en Tymon de Weger (wethouder en voorzitter van het platform Do Lightrail). Het is Rover niet gelukt om een vrouw te interesseren voor een bestuursfunctie in het negen leden tellende bestuur.

Jonger gezicht
Arriën Kruyt is tevreden over de koerswijziging in zijn laatste jaar als voorzitter. “Na een periode van acht jaar treed ik in mei 2018 af. Dat is voor iedereen beter. Dit bestuursmodel heeft zijn tijd gehad. Voor de post van voorzitter in een vrijwilligersorganisatie krijg je alleen mensen die aan het eind van hun loopbaan zijn gekomen. Wij willen met een jonger gezicht naar buiten treden.”

Een van de uitdagingen van Rover is om een jonger publiek aan zich te binden. In 2016 daalde het aantal leden en donateurs opnieuw, met 146, en zakt daarmee naar 4944. Tegenover 228 opzeggingen stonden 83 nieuwe leden. In 2007 telde Rover nog 6518 leden. Die leden zijn relatief oud: een kleine 4000 mensen zijn al meer dan twintig jaar lid. Het bieden van voordeeltjes en nieuwe producten, zoals het spoorboekje, heeft nog te weinig resultaat gehad.

De reden dat ROVER nog steeds geen stijging in het aantal leden krijgt, is de visieloosheid en stroperigheid waar de vereniging nog altijd mee kampt. In tijden toen Rotteveel nog dienst uitmaakte ging ROVER weleens de barricaden op, als ze het ergens totaal niet mee eens waren en er geen verbetering vanuit de vervoerder kwam. In tijden van Sierts hadden ze nog echte deskundigen, die van de hoed en de rand wisten en maar met één vingerknip van alles voor elkaar kregen.

Daarnaast zou ik ook een dress-code wat betreft kapsel invoeren, als ROVER verstandig is. Een persvoorlichter met een knalrood haar roept ook bepaalde bedenkingen op. Dat mag best wel een stuk ingetogener.

@David: het is overduidelijk dat ROVER in de afgelopen 20 jaar stap voor stap het actiemodel vaarwel heeft gezegd, en overgestapt is naar het zogenaamde "inspraak- en overlegmodel" (I&O).
Daar zit m.i. de kern van de afnemende zeggingskracht en ledendaling van ROVER. Want als I&O-deelnemer word je ontdaan van je belangrijkste wapens: 2. blaffen en 1. bijten.
Volgens mij zou je, om effectief te kunnen zijn vanuit een ondergeschikte (machts- en middelen)positie, alledrie wapens sluw en strategisch moeten hanteren. Natuurlijk moet je in het I&O-circuit zitten, maar soms moet je ook even tactisch "blaffen" (vgl Rikus Spithorst). Maar om echt iets te bereiken moet je soms ook gewoon effe "bijten" (= slim, sluw en scherp actie voeren). Dat was de grootste macht & kracht van "Calimero" ROVER. En daarmee is de OV-Simson weer een klein & machteloos piepend kuikentje.
Over jou laatste punt: het paars haar van Sanne zegt alleen maar iets over haar & haar haar. Het werkelijke probleem is dat ROVER "de actieharen en actiestreken" is verloren. Directeur Willem Benschop gaat dat niet verhelpen, sterker nog: deze keuze is de vervolmaking van het model-Schoonveld: "ROVER als onderdeel van het beleidsproces". Het heeft voordelen, maar de nadelen worden ook steeds duidelijker merkbaar.

A Sierts formuleert het goed. Als oud-voorzitter Rover Den Haag kozen wij destijds voor het actiemodel in combinatie met je politieke contacten. Dat werkte in die jaren heel goed. In denk nog aan acties met toenmalig burg. De Prielle van Pijnacker toen de frequentie op de Hofpleinlijn drastisch werd verlaagd. Dat hielp deels door betere spitsfrequenties. Doordat Den Haag heeft toegelaten dat het Stadsgewest Haaglanden en nu de Metropoolregio, beiden door het landsbestuur gedropte bestuurlijke organen met weinig dan wel geen inspraak en medebeslissingsrecht van raadsleden (i.c. de Metropoolregio) is de afstand reiziger en de aanspreekbare verantwoordelijke politicus gemarginaliseerd. Het consumentenorgaan ROCOV is een geisoleerd orgaan zonder emailadres of wat dan ook waar je je als OV-reiziger je klachten kan droppen. De ROCOV die een groot gebied bestrijkt en bestaat uit een te grote aantal organisaties die per plaats of regio verschillende deelbelangen vertegenwoordigen. Probeer daar maar eens een stevig aansprekend statement uit te krijgen. Overleg met besturen zoals MRDH en/of vervoermaatschappijen vindt plaats - zo het al mogelijk is -m is op basis van ongelijke kennis en belangen. Niettemin kan men als men wel kritisch en stevig in de schoenen staat wel iets bereiken. Maar in de gereedschapskist moet je wel het actiemodel houden. In mijn tijd kozen wij ook voor optredens naar buiten en contacten met reizigers zoeken. Dat leverde soms hartverwarmende en nuttige informatie op. Ook politici zag je zo eens en vonden het leuk je daar op een markt of waar dan ook te treffen. Menselijk contacten werken beter dan een praatje met een direkteur van een OV-bedrijf die primair steun wil vinden voor zijn niet altijd parallel lopende (deel)belangen Nu zal je dus echt meer de nadruk op het actiemodel moeten leggen vanwege de grote amorfe en gesloten OV- en bestuurlijke bastions. Helaas passen consumentenorganisaties dit middel niet of nauwelijks toe. Het is waar de actieve ov-belangenbehartigers zijn ouder en erg voor overleg. Jonge mensen zouden meer via de sociale media hun ov-wensen en kennis interactief moeten delen. Helaas blijft het bij oprispingen en is er te weinig structuur. Ieder opereert voor zichzelf. Men heeft het ook druk, druk en druk. Dat is ook de tol van het individualistisch denken wat onze tijdsbeeld nu bepaalt.

De heer van Onsele weet blijkbaar niet dat het consumentenadviesplatform van de MRDH
het METROCOV, een secretaris heeft die als mailadres heeft:
secretaris-metrocov@mrdh.nl, de heer Takman is ons aanspreekpunt.
Ook te bereiken onder telefoon Telefoon: 06 1222 7221
De METROCOV heeft een website www.metrocov.nl
Het platform bestaat uit organisaties die opkomen voor de mensen die met het OV gaan.
De ouderenbonden, de bonden voor de mensen met een beperking, de fietsersbond, de Roverorganisaties uit de grote steden, vertegenwoordigers van studenten enz.
De vertegenwoordigers van deze organisaties praten met hun achterban en vertalen dit naar de vergaderingen en overleggen met de MRDH, RET, HTM enz.
Op markten staan is niet meer van deze tijd. Wel ben ik het met hem eens dat wij moeten kijken hoe wij de reizigers in het algemeen laten weten dat we bestaan en hoe hun op- en aanmerkingen mee te kunnen nemen naar de overleggen.
Jaarlijks worden schouwen gehouden om te kijken waar het wel of niet klopt in het OV.
Het platform heeft adviesplicht maar ook recht op ongevraagd advies en daar wordt zeker gebruik van gemaakt.
Toch positief dat de heer van Onsele meedenkt, blijf dat doen, het houdt ons spits voor en na de spits in het OV.
Nico van der Vliet lid van het METROCOV

@ David, wat voor 'bedenkingen' precies? Vind het nooit zo fraai, mensen die op de persoon spelen in plaats van op de bal, en dan nog zo suggestief en weinig verhelderend ook.

Dank je wel Nico voor de reactie. Ik heb al enkele malen geprobeerd om Metrocov beter, tijdiger en effectiever uit te rusten zodat Metrocov andere groepen, organisaties, werkgroepen en personen desgevraagd kunnen informeren over OVplannnen. Metrocov blijft voor de gemiddelde reiziger een een betrekkelijk klein en anoniem gezelschap door het getrapte en het in MRDH ingekapselde model. Bij mijn (beste grote ) kennis heeft ROCOV nog nooit de pers, TV e.d. gehaald met een actuele belangrijke OVontwikkelingen. De eerder door mij gegeven omschrijving klopt ook voor METROCOV. De rol van "tegenmacht" tegenover het oppermachtige MRDH is verwaarloosbaar. Oorzaak gebrek aan menskracht (zeer beperke inzetbare parttime functionaris). Ook MRDH als niet democratisch orgaan ( de adviesraad van raadsleden die buiten de besluitvorming worden gehouden maar alleen achteraf hun zegje mogen doen) is een mager schaamlapje. Voor de rest blijft Metrocov als "overleg"?model" met MRDH waar zij overigens zelf ook zo hun kanttekeningen bij hebben te ondermaats. Daarmee doe ik niet tekort aan de individuele inzet van elk lid op hun(deel)gebied(je) maar een actiemodel als aanvulling op de gereedschapskist is bitterhard nodig in onze sedert 1995 bestaande neoliberale OV-wereld w.b. in ieder geval de Haaglanden en Rotterdamse regio..

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.