'Ov-branche kan méér met milieueffecten'

donderdag 8 september 2022

In het ov draait ‘duurzaamheid’ vooral om de emissie van voertuigen. Maar meer milieueffecten zijn van belang en ook de sociale impact op derdewereldlanden speelt een rol. “We moeten nieuwe antwoorden vinden op duurzaamheidsvraagstukken.” Levenscyclusanalyses (LCA’s) bieden inzicht.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in OV-Magazine 2/2022. Wilt u OV-Magazine voortaan op papier of digitaal ontvangen? Neem dan een abonnement.

Met de elektrificatie van het busvervoer zet het ov in Nederland grote stappen in de verduurzaming, begint René Kleijn. De universitair hoofddocent Industriële Ecologie aan Leiden University stelt dat mensen collectief vervoeren de duurzaamste manier van transport is. “We kunnen niet allemaal een Tesla rijden. Ov is makkelijker, voordeliger en comfortabeler dan een elektrische auto en beter voor klimaat en milieu.” 

Volgens Maria Wedenby, directeur Public Affairs bij busleverancier Volvo, is duurzaamheid in het ov toe aan een nieuwe stap. “Luchtvervuiling en CO2-uitstoot reduceren is stap 1. Stap 2 is om de elektriciteit groen op te wekken en te zoeken naar energie-efficiënte oplossingen, want zonne- en windenergie zijn nog erg schaars. Stap 3 is de footprint van de gehele bus te begrijpen. Dat meten we in de LCA. Volvo ontwikkelt sinds 2008 al hybride en volledig elektrische bussen. Omdat we veel ervaring hebben, kunnen we nu met stap 2 en 3 bezig. Wij willen in 2030 40 procent CO2-reductie realiseren en in 2040 netto nul CO2-uitstoot hebben.” 

Het is tijd om nieuwe antwoorden te vinden, verwacht ook Maarten Messagie, professor Levenscyclusanalyses aan de Vrije Universiteit Brussel. “We weten sinds de jaren ’50 al dat we meer moeten doen om klimaatverandering tegen te gaan, maar de lat heeft altijd laag gelegen om er iets aan te doen. Ik ben blij met de Nederlandse ambitie dat in 2030 al het busvervoer elektrisch moet rijden: elke nieuwe bus die nu gekocht wordt, moet dus al zero emissie zijn. Zero emissie aan de uitlaat levert een directe verbetering op voor de leefomgeving, maar hoe milieuvriendelijk is de productie? En hoe kan het nog beter? We moeten nieuwe antwoorden vinden, en dat doen we door ecodesign en levenscyclusanalyses in de praktijk te brengen samen met voertuigproducten.”

Maarten Messagie, Vrije Universiteit Brussel: ‘Zero emissie aan de uitlaat levert een directe verbetering op voor de leefomgeving, maar hoe milieuvriendelijk is de productie?’

Nog geen gemeengoed 

LCA’s in het ov staan nog wel in de kinderschoenen, vertelt Talitha Koek. De voormalig duurzaamheidsmanager van het Amsterdamse GVB was verantwoordelijk voor de duurzaamheidsambities bij de onlangs gerealiseerde aanbesteding van 84 nieuwe ZE-bussen, die VDL gaat leveren. Sinds 1 januari 2022 is ze werkzaam in de Argumentenfabriek als hoofd duurzaamheid. “Het duurzaamst is om een product niet te snel te vervangen, maar in het ov is vaak nieuw materieel nodig. Natuurlijk zijn zero-emissiebussen goed voor de luchtkwaliteit, maar de productie van batterijen is niet milieuvriendelijk. In de LCA zet je de effecten tegenover elkaar: hoeveel e-bussen kunnen we aanschaffen tegen zo laag mogelijke milieueffecten?” 

Het belangrijkste onderdeel van de e-bus is de elektromotor, die wordt geproduceerd met allerlei schaarse materialen zoals kobalt. ©GVB

Het in beeld brengen van milieu-impact in de keten was en is pionieren, aldus Koek. “Samen met NS probeerde GVB destijds in beeld te krijgen hoeveel materiaal we nou gebruiken, maar eigenlijk wisten we niet precies hoe groot die hele taart nou was. Vervoerders hebben weinig ruimte voor dit soort vraagstukken: de marges binnen de concessies zijn klein. Zo’n studie kostgeld, studie- en pilottijd. Daarnaast ben je afhankelijk van de experimenteerruimte die de concessieverlener biedt. Bovendien is het moeilijk te formuleren in de tendereisen, als je nog niet precies weet hoe.”

Talitha Koek, ex-GVB: ‘Samen met NS probeerde GVB in beeld te krijgen hoeveel materiaal we gebruiken, maar eigenlijk wisten we niet hoe groot die taart was’

Vijftien milieueffecten 

Omdat er nog geen vergelijkingsmateriaal was, stelt Koek dat de vervoerders daarom schattingen deden op basis van bestaande LCA’s uit andere branches. Deze analyses worden gemaakt aan de hand van een internationale database met LCA-software, waarin leveranciers veel data over productie, transport en materiaalsoorten bijhouden volgens zogenaamde ISO-standaarden, vertelt René Kleijn. “De lijst die dat oplevert telt wel duizenden emissiefactoren. Daar kan je weinig mee, dus aggregeren we alle emissie tot een aantal thema’s. Door alle thema’s scores te geven, kan je een goede vergelijking maken.” 

Maarten Messagie ontwikkelde op de Vrije Universiteit Brussel eigen rangebased LCA-software. Deze software omvat niet enkel de milieu-impact, weergegeven door vijftien milieueffecten, maar ook de economische en sociale gevolgen. “Het is een macromodel waarin we verbanden leggen. Dat gaat over luchtkwaliteit en elektrificatie, maar ook over bijvoorbeeld verzuring, toxiciteit, klimaatwijzigingseffecten, geluidsimpact, gezondheidseffecten en zeer belangrijk, ook de sociale impact. We kijken naar de gehele bevoorradingsketen.” Hij geeft een voorbeeld. “In de keten van elektriciteitsproductie is een betonnen koeltoren nodig en bij de bouw komt CO2 vrij. De betonwagen rijdt op rubberbanden met staaldraad erin. Daar is ijzererts voor nodig. Een elektrische bus heeft een batterij nodig, die vaak kobalt en nikkel bevat, afkomstig komt uit mijnbouw.”  

Grondstofgebruik is het belangrijkste aspect en de grootste kostenpost in de keten, stelt Kleijn. “Voor de batterijproductie voor e-bussen gebruikt men nikkel, lithium en kobalt. Bij primaire grondstoffen komt veel productie kijken en dat levert dus ook veel afval op. Als je de afvalketen circulair kunt inrichten, levert dat veel CO2-reductie op. Circulariteit is geen doel op zich, maar een middel om duurzaamheid te bereiken.” Maar, vervolgt hij terwijl hij een koffiemok pakt: “Als je een goede analyse van een product wilt maken, moet je wel weten welke producten je vergelijkt. Of het een ‘plastic beker’ of een ‘keramische mok’ is bijvoorbeeld. En dan gaat het om de gehele levenscyclus: van de wieg tot aan het graf, cradle-to-grave.” 

Moeilijk te vergelijken 

Talitha Koek stelt dat vervoerders en opdrachtgevers prima materiaaleisen kunnen stellen aan busleveranciers en daarbij een LCA kunnen uitvragen. “De grotere infrabedrijven en busproducenten kunnen dat aanleveren. Alleen is het lastig om die analyse te controleren. Dus dan moet je er maar op vertrouwen dat de aangeleverde data kloppen. De ene leverancier is verder dan de ander, maar het getuigt wel van volwassenheid dat een leverancier dat kan doen.” 

Ook René Kleijn noemt het lastig dat opdrachtgevers en vervoerders voor de levenscyclusanalyses afhankelijk zijn van de data die leveranciers aanleveren. “Nergens is voorgeschreven waaraan een LCA moet voldoen. Die ISO-standaarden zijn vooral procedureel. Dus of bijvoorbeeld Volvo en Daimler dezelfde effecten meten en hoe ze die meten, is de vraag. Ze zijn ook niet happig om die LCA openbaar te maken, want dan weet de concurrentie precies wat ze doen.” 

Maria Wedenby, Volvo Buses: ‘Volvo werkt met zo’n 35.000 leveranciers samen.  Zij moeten op een gestandaardiseerde manier informatie aanleveren over de productie, materialen en operationele eisen’

Volvo is één van de eerste busleveranciers die de levenscyclusanalyse wel openbaar maakt. Volgens de LCA van Volvo kan het bedrijf 87,5 procent van de materialen uit de busproductie recyclen en 98,6 procent herstellen. “Dat gaat om een hele lijst aan materialen”, zegt Wedenby, “zoals staal, plastic en de elektronica. Daarvoor werken we wereldwijd met zo’n 35.000 leveranciers samen, dus we kunnen hoge eisen aan hen stellen. Zij hebben een gedragscode ondertekend om op een gestandaardiseerde manier informatie te verzamelen en aan te leveren. In grote lijnen zijn drie datastromen belangrijk: het materialenpaspoort, de user faces en de operationele eisen.” 

“Natuurlijk is het voor opdrachtgevers moeilijk om meerdere LCA’s één-op-één te vergelijken, maar daar moet de focus niet op liggen”, vervolgt Wedenby. “Het feit dat een busproducent een LCA kan maken, betekent dat het bedrijf zich focust op de goede vraagstukken. Een onafhankelijke derde kan de LCA’s van meerdere partijen eventueel onderzoeken op kwaliteit, maar in tenders kan je zoiets moeilijk afdwingen. De busfabrikanten zijn op hun beurt weer afhankelijk van allerlei derde producten. In 2021 zagen we dat in Scandinavië en Nederland meer werd uitgevraagd in tenders, in lijn met de stedelijke klimaatopgaven. Het is essentieel om uit te dragen wat je in de stad wilt bereiken.” 

Eén van de eerste vervoerders die meer eisen stelde aan zijn leveranciers dan rondom de CO2-uitstoot, was GVB. Talitha Koek was daar verantwoordelijk voor. “We vroegen een materialenpaspoort uit, waaraan je kunt zien welke grondstoffen erin zitten, waar ze vandaan komen en of ze demontabel, recyclebaar of herbruikbaar zijn. Ook stelden we eisen aan lokaal opgewekte groene energie. Daaraan zie je dat de markt volwassener wordt.” 

Sociale impact: een dealbreaker? 

Voor de productie van het belangrijkste onderdeel van de bus, de batterijen, zijn grondstoffen als lithium, nikkel en kobalt essentieel. Die worden bijvoorbeeld in mijnen in Congo geworven, waarbij we vaak horen over slechte arbeidsomstandigheden. De sociale impact is een keerzijde van de elektrificatie, hoor je wel eens. Is dat een goede reden om niet over te stappen op elektrisch vervoer? 

Professor Messagie vindt van niet. “In elke bevoorradingsketen zitten invloeden die je liever niet hebt, dat zie je bij dieselvoertuigen net zo. Voor olieproductie is kobalt nodig vanuit diezelfde mijnen. Bovendien zie ik een positieve trend: door onderzoek wordt de industrie zich steeds bewuster en probeert het te managen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt voor bedrijven en beleidsmakers belangrijker. Alarmbellen inbouwen in het gehele productieproces om sociale effecten op tijd te signaleren en tegen te gaan is een must.” Bovendien verwacht hij dat de volgende generatie lithiumbatterijen kobaltvrij wordt, terwijl de generatie daarna nikkelvrij en die daarna misschien zelfs lithiumvrij wordt. 

Belangrijke materialen voor de productie worden geworven in Afrika, waar de arbeidsomstandigheden niet goed zijn. © Shutterstock

Universitair hoofddocent René Kleijn ziet dat overheden steeds vaker vragen naar certificering van grondstoffen, waarbij leveranciers moeten aantonen dat arbeidsomstandigheden in orde zijn. Maria Wedenby bevestigt dat en stelt dat Volvo regelmatig gedurende het productieproces checks uitvoert bij onderleveranciers. Volgens haar wil geen enkel bedrijf geafficheerd worden met zaken als kinderarbeid. “Ook daarvoor hebben we die gedragscodes met de onderleveranciers.”

Koek: ‘Het is een probleem om grondstoffen te gebruiken uit landen waar de rechten niet goed zijn, maar we kunnen het ook niet zomaar even veranderen'

Maar de controle blijft lastig, stelt Koek. “Dat is niet heel transparant. Wetgeving staat kinderarbeid niet toe en in de inkoopvoorwaarden stel je dat leveranciers zich aan de wet moeten houden. Natuurlijk is het een probleem om grondstoffen te gebruiken uit landen waar de rechten niet goed zijn, maar we kunnen het vanuit Nederland ook niet zomaar even veranderen. Tijdens het inkoopproces kan je bijsturen op internationale afspraken, vragen of er in China geen Oeigoeren aan te pas komen en daarmee proberen je inkoopverantwoordelijkheid te nemen, maar je komt heus niet met de Chinezen om tafel. Het mag niet, maar of het ook niet gebeurt, is een tweede.” 

Afhankelijkheid van grondstoffen 

Kleijn ziet dat daar prima iets aan te doen is, maar dat is een geopolitieke zaak.  “Natuurlijk kan je zeggen dat we niet afhankelijk willen zijn van autoritaire staten, maar het is ondenkbaar dat we allemaal sancties tegen China gaan instellen: dan valt de hele productieketen stil. We kunnen niet om China heen en blijkbaar willen we dat ook niet. We willen de productie van kritieke grondstoffen lokaal stimuleren en minder afhankelijk worden, maar tegelijkertijd ook geen mijnen in onze achtertuin. De afhankelijkheid van grondstoffen staat nu wel hoog op de Europese agenda, mede door de oorlog in Oekraïne.”

René Kleijn, Leiden University: ‘In Nederland kennen we geen industriepolitiek waarin we de eigen industrie subsidiëren. We kunnen dat wel voorschrijven in tenders, maar dan werk je globalisering tegen’

Een goed voorbeeld is de levering van de BYD-bussen in IJssel-Vecht. “Een resultaat van globalisering is dat de industrie over de beste prijs-kwaliteitverhouding beschikt. Als VDL een betere prijs-kwaliteitverhouding had gehad, had dat bedrijf wel gewonnen. Maar blijkbaar kon BYD meer beloven. In Nederland kennen we geen industriepolitiek waarin we de eigen industrie subsidiëren, zoals in veel andere landen gebruikelijk is. Nederland wil het braafste jongetje van de klas zijn. Opdrachtgevende overheden hebben wel vrijheden om dat voor te schrijven in tenders, maar dan werk je globalisering tegen. Dat is een keuze.”  

Opdrachtgevers en vervoerders kunnen best meer milieueffecten meenemen in hun tenders en op die manier sturen op meer dan alleen de directe emissiefactoren, gaat Messagie verder. “Met de import van een product, importeren we ook de milieu-impact die buiten onze grenzen en wetgeving is geproduceerd. Aangezien klimaatwijziging een globaal probleem is, zorg je er best voor dat de volledige bevoorradingsketen klimaatneutraal wordt.”  

Talitha Koek denkt, ten slotte, dat opdrachtgevers best wat meer duurzaamheidseisen mogen inbouwen, al is het maar om te toetsen waar de markt nou precies staat. “Daarnaast kan je in de concessie ook experimenteerruimte inbouwen en extra subsidie geven voor duurzaamheid. Ik hoop dat daar standaarden voor gaan komen en de LCA is dan de tool om dat inzichtelijk te maken.”  

De derde wereldlanden oa Afrika zijn het afvalputje van de EU gebonden landen geworden,doordat oude ingeleverde vervoers-bussen/vrachtauto's/brandstof-auto's rond rijden in vooral in Afrika.Ontdekt in November in Gambia 2019,wat een puinzooi wat daar rondrijdt.Ik ben meer voorstander van de waterstof-aandrijving,kunnen we zelf opwekken,en geen gebruik van de lithium/kobalt/mangaan etc. uit die zeer corrupte landen,waar mensenrechten totaal niet gelden.Via youtube.nl (tik in) Der Hyundai Elec City Fuel Cell en Wasserstoofbus überzeugt(geeft weer de grootste producent van de brandstof-cellen(tik in)ZDF HD planet e der wahre preis der elektroautos(tik in) Bolivien im Lithium Rausch(tik in) TÜF nicht bestanden?Hier landen die Autos|Eintdeckt!Geheimnisvolle Orte|kabel eins Doku:geeft weer waar oa de brandstof-autos zijn te recht gekomen:maar ook vervoersbussen,vrachtwagens,auto's(tik in)Elektroschrott:Von Bayern nach Ghana(tik in)Vier E-Busse explodieren an stromsäule.En hier in Nederland maar vanuit gaan,wat zijn we toch zo klimaat/milieu-vriendelijk!.En de BYD e Bussen,wat een ellende van de 250 aangeschafte BYD Bussen in Gelderland en meerdere provincie's,aangeschaft in 2020,weer gegeven via de regionale TV omroepen.Ik kan op de verkeerde school hebben gezeten,maar meer duidelijkheid en de exakte waarheden,is een zeer moeilijk gegeven door die prominenten zelfbewuste niet goed onderbouwde informatie,inzake de aankoop van de E-Bussen.Succes er mee.We zullen we l zien,als de komende tijd minder stroom-energie geleverd kan worden,en als de buitentemperaturen ver onder nul gaan zinken,waar die lithium-batterijen niet tegen kunnen in de goede werking.Ziet via: opwegmetwaterstof.nl datum 20-4-2020 in een Chinese Miljoenenstad worden 7000 E-Bussen omgebouwd naar waterstof-aandrijving.Wat u doet met mijn exakte info;behoort tot uw competentie,inzake de exakte waarheden.

Alle geinterviewden slaan de plank finaal mis. Ik lees alleen maar technocratisch geneuzel. De kern van de zaak is: hoe krijg je twee tot vijf keer meer mobilisten in het OV. Dat is een klantwensgerichte ontwerpvraag, en NIET een technocratische. Emeritus-hoogleraar Van Witsen zat er nog het dichtste bij, sindsdien wordt klant-centraal ontwerpen niet meer geleerd.
Zoals Niels van Oort al zei in dit blad: “wij van het OV willen meer OV werkt niet”. OK, maar wat werkt dan wel ? En DAT horen we niet van deze universitaire OV-docent, terwijl dat wel de kern van de zaak is !
Simpel: niet technocratisch maar klantwensgericht analyseren & ontwerpen.
En daarin faalt het collectieve vervoerswereldje collectief. Zo simpel is het.

Ziet via Google.nl (tik in) Hydrogen fuel cell|Fuel of the future|Volvo Group:geeft weer dat ook Volvo bezig is met waterstof-bus-aandrijving.Via youtube.nl(tik in)Mercedes Benz:Fuel Cell Bus(tik in)Toyota Factory:TOYOTA SORA FUEL CELL BUS(tik in)Van Hool Fuel Cell Bus(tik in)2020 Solaris Urbino 12 Hydrogen Bus Walkaround-Exterion Interion Tour:geven weer de verkoop van de waterstof-vervoers-bussen.Daarnaast zijn de E-vervoersbussen globaal 2000 kg zwaarder door de Lithium-pakketten,en dat veroorzaakt meer slijtage aan het wegdek,maar ook extra geluids-overlast,omdat de laag een laag bromgeluid,vooral als de wegdek uit stenen-broodjes vol liggen,en dat dreunt tot ver voelbaar,en dat kan schade veroorzaken aan de bewoonde wereld.En daar hebben die in zich zelf-noemende deskundigen niet over.En daarnaast zal het een worst wezen,bij de gemiddelde passagiers,of het een E-Bus of een Waterstof-bus aandrijving zal zijn.Als de kaartjes voor ov vervoer binnen de norman blijven.Ik krijg er onderhand een Bipolaire geheugen-stoornis van,van die niet goed onderbouwde milieu-aspecten.Een advies ga terug naar de schoolbanken,en leer wat er echt speelt in de waterstof-aandrijving systemen.En daarnaast kan er een BLACKOUT ontstaan,als er teveel E-Bussen zullen gaan rijden in de EU gebonden lidstaten.Ziet nogmaals via youtube.nl (tik in) Mit den Energiewende in der BLACKOUT,als de zuivere sinus van de 50 Hz wisselspanning zal veranderen,kan héél EU een BLACKOUT ontstaan.Maar er zijn gelukkig Technische opgeleide deskundigen,die een andere mening weergeven in de zuivere kennis-overdracht.Hulde voor zulke voor goed opgeleide technische deskundigen.

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

In de aanbesteding van 84 VDL-bussen aan GVB speelde het materiaalgebruik een grote rol. ©VDL

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Spoordijken misschien niet goed genoeg voor zwaardere en langere treinen

11 dec 2023

Er is meer onderzoek nodig naar de stabiliteit van spoordijken om zeker te weten dat deze grond het groeiende…

Lees verder »

BRT: Kansrijk, maar gemakkelijk noch goedkoop

1 dec 2023

Dit artikel is een voorpublicatie van het boek ‘Betere bus’, over BRT en andere vormen van hoogwaardig…

Lees verder »

Nederland Bussenland

31 okt 2023

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd, voor het verplaatsen van de strijdkrachten, de auto verder ontwikkeld tot…

Lees verder »
flash_onNieuws

Busworld 2023: MAN presenteert elektrische LE-lijnbus

20 okt 2023

De elektrische stadsbus van MAN Truck & Bus, de Lion City E, is door vakjournalisten uitgeroepen tot Bus of…

Lees verder »

VRA: BRT is meer dan een snelle bus

28 sep 2023

Bus Rapid Transit (BRT) is een actueel gespreksonderwerp. Ook bij de Vervoerregio Amsterdam wordt het herkend…

Lees verder »

Hoe ontwerp kan bijdragen aan (on)toegankelijkheid

25 sep 2023
De fysieke toegankelijkheid van het openbaar vervoer wordt geregeld in de Wet gelijke behandeling op grond van…
Lees verder »
flash_onNieuws

Vanaf 2025 sneller en vaker per trein naar Brussel

15 aug 2023

Het aantal intercity’s tussen Nederland en Brussel verdubbelt vanaf 2025, als de nieuwe hoofdrailnetconcessie…

Lees verder »
flash_onNieuws

HTM bestelt 95 e-bussen bij Daimler

10 jul 2023

De Haagse stadsvervoerder HTM gaat medio 2024 rijden met 95 nieuwe eCitaro-stadsbussen van Daimler. Het gaat om…

Lees verder »