Arcadis adviseert concessie met drie lagen

Arcadis adviseert concessie met drie lagen

door in rubriek decentraal
Reacties uitgeschakeld voor Arcadis adviseert concessie met drie lagen

Bureau Arcadis wil met een of meer ov-autoriteiten de ‘Concessie van morgen’ in praktijk brengen. Zo’n raamwerk levert efficiëntere en flexibeler concessies op die overheid en vervoerder uitdagen om elkaar meer als partner te zien.

“Overheden en vervoerders geven openlijk aan dat hun verhouding is verzuurd”, schetst adviseur Ray Bodok van Arcadis. “Zij zijn vooral ontevreden over hun klant-leverancierverhouding. Die leidt tot spanningen bij wijzigingen. Met de Concessie van morgen (.pdf) willen we bijdragen aan de discussie over flexibeler concessies. Net als het Bestek van de toekomst van het kennisplatform CROW KpVV in het kader van het Rover-initiatief Samen op reis.”

“Overheden en vervoerders kunnen meer partners worden en zo beter inspelen op ontwikkelingen”, denkt principal consultant Wijnand Susanna. “Concessies lopen steeds langer. Dat is prima, maar de onzekerheden worden dan ook groter.” Daarom heeft Arcadis het raamwerk Concessie van morgen bedacht. Het bestaat uit drie lagen.

Susanna: “Zo’n raamwerk voorkomt dat de overheid de vervoerder met onzekerheden opscheept die niet te overzien zijn. De afgesproken spelregels voor de drie lagen blijven de volle concessieduur intact. Onderwerpen kun je afhankelijk van hun concreetheid overhevelen van de ene laag naar de andere. Als je het basisbestek per drie jaar afspreekt, is de overheid naar schatting 10 tot 15 procent goedkoper uit. Want de vervoerder hoeft dan minder onzekerheden in te calculeren. Die ‘winst’ kan de overheid terugploegen naar de alliantie die het vervoer ontwikkelt en verbetert. Politieke en bestuurlijke zaken als zero emissie horen thuis op een ontwikkelagenda. Dan is de overheid regisseur en denkt de vervoerder mee als adviseur.”

Een raamwerk van basisbestek (voor drie jaar), een alliantie en een ontwikkelagenda (allebei negen jaar) vraagt meer van zowel overheid als vervoerder. “Een aanbesteding wordt ook een beauty contest: je wil allebei een goede partner vinden. Dat betekent dat vervoerders meer inspelen op de wensen en beleidsdoelen van de overheid en dat overheden een heldere ontwikkelagenda hebben. Dat vraagt om een sterkere wisselwerking met gezamenlijke inspanningen.”

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Lees ook