‘Er is meer dan fiets en lightrail’

‘Er is meer dan fiets en lightrail’

door Dick van der Goot in rubriek ov-knooppunten
2 reacties

De ‘dubbele schaalsprong’ fiets en ov is wel erg selectief, stelt Dick van der Goot. De ambitie om een dicht netwerk van lightrail en snelfietspaden aan te leggen, is mooi, maar wellicht beter haalbaar als je de bus daarin een grotere rol gunt.

Prima gedachte, voor een grootstedelijke agglomeratie het gebruik van fiets en openbaar vervoer te bevorderen! De toekomstschetsen laten een mooie en logische uitbouw (in hoofdlijnen) van het bestaande, nog incomplete fietsnetwerk zien.

Van de openbaar-vervoervisie voor zover die uit het artikel blijkt, ben ik minder onder de indruk. Ook in de eindsituatie blijven de ‘OV-poorten’ beperkt tot de stations langs het huidige, op dit niveau erg grofmazige spoorwegennet.

Het enige openbaar vervoer dat er verder toe lijkt te doen, zijn enkele “lightrail”-verbindingen, waarvan niet zeker is of ze allemaal binnen een afzienbare tijd operationeel kunnen zijn. Het zou jammer zijn wanneer de realisatie van een ‘OV + fiets’-plan afhankelijk zou moeten zijn van het al dan niet beschikbaar komen van railinfrastructuur.

Durf eens wat meer te denken aan lightrailachtige voorzieningen zonder bovenleiding en zonder rails, die tegen lagere kosten, sneller en in een wat dichter netwerk te realiseren zullen zijn.

Wie goed om zich heen kijkt, ziet de voorbeelden van deze tijd, zoals het R-Net in de Randstad, Qlink in en rondom Groningen, de Rijn-Waalsprinter tussen Arnhem en Nijmegen. Met een wat flexibeler opstelling inzake vervoertechnieken kan er meer worden bereikt in kortere tijd.

Ook kan op deze manier worden voorkomen dat te veel stadsdelen een (goede) ov-verbinding op beloopbare afstand gaan ontberen.

Er zullen altijd reizigers zijn die je vanwege fysieke gesteldheid, weersomstandigheden of mee te nemen bagage niet blij maakt met een voor- of natransportafstand waarvoor fietsgebruik de norm is.

Met een lijnennet waarin ook de potentie van de bus ten volle wordt uitgebuit, kan een meer verfijnd niveau van ontsluiting worden gegarandeerd en zal slechts incidenteel aanvullend vervoer met korte feeder-lijntjes noodzakelijk zijn.

Dick van der Goot is ov-onderzoeker bij Panteia. Hij schreef dit stuk op persoonlijke titel.

 

2 reacties

  1. Jos
    1 juli 2014 om 09:43

    Reizigers willen railvervoer, geen hobbelende bus. Verder rijden bussen te veel rondjes langs bejaardenhuizen, door buitewijken, etc.

  2. Henk Angenent
    3 juli 2014 om 15:48

    R-Net en de andere vermelde systemen zijn alleen om politieke redenen uitgevoerd met busverbindingen. En zoals we allemaal weten, speelt bij politiek gezond verstand geen enkele rol. Zoals Jos opmerkt, als ov wil concurreren met de auto, moet het aanbod ook beter zijn dan de auto. Met hotsenklotsende bussen – in welke hippe kleuren die ook zijn geverfd en welke vette logo’s er ook op staan – lukt dat nooit.

Lees ook