Noord-Holland: kwaliteit busvervoer toegenomen

Noord-Holland: kwaliteit busvervoer toegenomen

door in rubriek binnenland
Reacties uitgeschakeld voor Noord-Holland: kwaliteit busvervoer toegenomen

De kwaliteit van het ov en de sociale veiligheid zijn toegenomen in Noord-Holland. Dat schrijft de provincie Noord-Holland in het jaarverslag 2013.

Dit is een bericht van de provincie Noord-Holland:

Uit het jaarverslag 2013 over de ontwikkeling van het openbaar vervoer in Noord-Holland blijkt dat de kwaliteit en de sociale veiligheid verder zijn toegenomen. Ook zijn de reizigers in 2013 heel tevreden over het busvervoer. Het aantal klachten laat een zeer sterke daling zien.

Kwaliteit
De kwaliteit van het busvervoer is, nu voor het derde jaar op rij, in alle drie de concessies (Gooi- en Vechtstreek, Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord) verder verbeterd. Voor alle concessies geldt dat de punctualiteitscores boven de gestelde norm liggen van minimaal 85 procent op tijd. ‘Op tijd’ betekent dat de bus ten opzichte van de dienstregeling niet meer dan 60 seconden te vroeg is vertrokken of minder dan 180 seconden te laat vertrok. Deze positieve trend is het resultaat van een directere sturing van de provincie op de kwaliteit van de dienstuitvoering en extra inzet vanuit Connexxion om een verbetering te realiseren. Ook de ontwikkeling van de rituitval laat een positief beeld zien. In de concessies Noord-Holland-Noord en Gooi- en Vechtstreek bleef de rituitval binnen de norm van maximaal 0,2%, voor Haarlem-IJmond zat de rituitval er net boven. Voor alle concessies is de rituitval in 2013 verder gedaald.

Sociale veiligheid
Het aantal incidenten in de drie ov-concessies is in 2013 behoorlijk afgenomen ten opzichte van 2012. Sinds de plaatsing van camera’s in alle bussen in 2012 is deze daling ingezet. In totaal liet 2013 een daling zien in het aantal incidenten van 35 procent. Dit is een afname van in totaal 166 incidenten. De klanttevredenheid over de sociale veiligheid is nagenoeg gelijk gebleven. In 2013 is met name ingezet op extra en meer gerichte toezicht en controle. Hierbij zijn naast de inzet van hiervoor opgeleide opsporingsambtenaren ook medewerkers ingezet op stations en in bussen om preventief toezicht te houden en reizigers waar nodig te begeleiden. Daarnaast heeft Connexxion wederom in 2013 een intensieve ‘Anti zwartrijders’-campagne in de drie concessiegebieden gevoerd. Hierdoor is het aantal zwartrijders verder teruggedrongen, maar moest er ook vaker opgetreden worden tegen reizigers als gevolg van hun agressieve gedrag tijdens de controle.

Financiën
De financiële bijdragen van de provincie zijn als gevolg van de jaarlijkse indexering licht toegenomen. De opbrengsten vanuit de reizigers zijn vrijwel gelijk gebleven, behalve voor de Gooi en Vechtstreek. In deze concessie is sprake van een aanzienlijke daling van zowel de opbrengsten (12 procent), als het aantal reizigers. Dit is het gevolg van een forse herberekening waardoor de abonnementsopbrengsten van reizigers uit Almere naar Amsterdam, waarbij Muiden als centrumzone werd gebruikt, niet meer toevallen aan de concessie Gooi- en Vechtstreek.

Buurtbussen
In regio’s waar de reizigersvraag te laag is voor regulier busvervoer, vormen buurtbussen een belangrijke aanvulling op het ov-net. De buurtbussen worden gerund door vrijwilligers en ontvangen jaarlijks subsidie van de provincie Noord-Holland. Alle buurtbussen moeten minimaal 400 reizigers per maand vervoeren. In 2013 voldeden alle buurtbussen aan deze norm van de provincie.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Lees ook