‘Maak samenhangend spoornet in Benelux’

‘Maak samenhangend spoornet in Benelux’

Beschouw de Benelux als ‘binnenland’ en stem de treinen in de drie landen op elkaar af. Dat is het voorstel van het Comité Nieuwe Benelux.

Het Comité Nieuwe Benelux (CNB) heeft gisteren een voorstel gelanceerd voor een samenhangend treinennet in de Benelux. Het spoor en de treintarieven in de drie landen sluiten slecht op elkaar aan. Dat kan beter, vindt het CNB, een onafhankelijke organisatie die zich sinds de oprichting in 2005 hard maakte voor verlenging van het Beneluxverdrag uit 1958. Het verdrag liep in 2010 af. Hoewel het Nederlandse parlement weinig enthousiast was over de ‘overbodige’ Benelux, is op 3 februari 2012 toch een nieuw verdrag in werking getreden.

In een notitie doet het CNB-bestuur het voorstel om een hoofdnet van spoorverbindingen in de Benelux samen te stellen, gebruikmakend van bestaande infrastructuur. Nieuw spoor hoeft dus niet te worden aangelegd. De enige extra investering is de versnelde invoering van de Europese beveiliging Ertms. Volgens het CNB komt het spoorplan in aanmerking voor Europese subsidie.

Benelux hoofdspoornetGent–Terneuzen–Middelburg/Goes
Grensoverschrijdende treinverbindingen zijn er al tussen Roosendaal en Antwerpen en tussen Maastricht en Luik. Het CNB stelt een nieuwe reizigersverbinding voor over de goederenspoorlijn tussen Gent en Terneuzen. Een trein kan beide steden en de tussengelegen dorpen aanzienlijk sneller bedienen dan de bestaande bussen. Vanaf Terneuzen kunnen dan aansluitende snelbussen door de Westerscheldetunnel naar Goes en Middelburg.

Eindhoven–Mechelen–Brussel
Een andere nieuwe spoorverbinding is Eindhoven–Mechelen–Brussel. De bedrijven in Eindhoven trekken dagelijks veel forenzen uit Belgisch Limburg. De Technische Universiteit van Eindhoven onderhoudt nauwe contacten met de Katholieke Universiteit van Leuven. Op korte termijn volstaat de spoorverbinding Mechelen–Lier–Herentals–Neerpelt. De reizigers die van Eindhoven naar Leuven gaan moeten dan in Mechelen overstappen.

Het traject Weert–Herentals is niet geëlektrificeerd, waardoor er aanvankelijk dieseltreinen moeten rijden. Die worden waarschijnlijk niet toegelaten in de Brusselse noord-zuidtunnel. In dat geval wordt station Brussel Noord het begin- en eindpunt. Op langere termijn zou er een betere spoorverbinding moeten komen tussen Eindhoven, oostelijk Vlaanderen, Leuven en Brussel.

Benelux hoofdspoornet verbeteringenLille–Gent–Antwerpen
Het doortrekken van de Intercityverbinding Lille–Gent–Antwerpen naar Roosendaal is interessant voor reizigers uit Zeeland, Zuid-Holland-Zuid en Westelijk Noord-Brabant, die een snelle verbinding willen met bestemmingen in de provincies Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams Brabant. Het station van Roosendaal moet ervoor worden omgebouwd. De vervoervraag is er groot genoeg voor, verwacht het CNB.

Korting
Behalve de spoorlijnen, moeten de spoorwegdirecties ook de tarieven op elkaar afstemmen, vindt het CNB. Reizigers mogen niet langer geconfronteerd worden met verschillende kortingsregelingen buiten de spits. In België duurt de spits tot 8.00 uur ‘s morgens. In Nederland tot 9.00 uur. Bovendien is er in Nederland nog een middagspits tussen 16.00 en 18.30 uur.

Voor ouderen die met korting reizen is de leeftijdsgrens in Nederland 65 jaar; in België en Luxemburg 60 jaar. NS houdt zich voor internationale reizen al aan de Europese standaard van 60 jaar, en zou daar in Nederland ook toe over kunnen gaan.

In België en Luxemburg kunnen leerplichtige kinderen en studenten tot hun 27e jaar gratis reizen. Nederland kent de Studentenkaart met gratis reizen in het weekend of door de week. Deze regelingen moeten worden gelijkgetrokken zodat jongeren makkelijker in het buurland kunnen studeren, aldus het CNB.

5 reacties

 1. Didier
  16 oktober 2014 om 14:39

  Waarom onlogische lijnen aanleggen of op oude rails gaan rijden als er een nieuwe verbinding langs de E19 (A16) naar Breda ligt. Vanuit daar ben je op heel Nederland aangesloten en andersom geldt dat ook voor station Antwerpen!!

 2. T.C. Wijfje
  17 oktober 2014 om 05:15

  Er zitten een aantal interessante ideeen in, maar ik hoop dat de feitelijke onderbouwing beter is dan uit dit stuk (of de weergave daarvan) blijkt. De ochtendspits in Belgie duurt ook tot 9 uur (en geldt alleen indien men gebruik wil maken van een seniorenbiljet), en men is pas senior vanaf 65 jaar. Belgie kent evenmin gratis reizen voor studenten tot 27 jaar… wel een zeer gereduceerd tarief.

 3. Joost
  23 oktober 2014 om 15:18

  Ik zou beginnen met het verbeteren van de bestaande verbindingen. Laat bijvoorbeeld de intercity Amsterdam – Maastricht doorrijden naar Luik (en omgekeerd), zodat de reizigers (naar beide kanten) aangesloten worden op een internationaal netwerk. Zou ook goed zijn voor de contacten Nederland – Belgie (Wallonië). De verbinding met het boemeltreintje Maastricht Luik is nu een ‘sta in de weg’ en uit de tijd.
  In 2015 moet het echt geregeld zijn!

  • Joep Dickhaut
   23 oktober 2014 om 18:50

   Eens met Joost. Plus de verbinding van Amsterdam via Heerlen naar Aken.
   Er bestaat daar een zogenoemde Euregio maar kennelijk zijn de verbindingsideeën niet zo makkelijk uit te voeren als we geneigd zijn te denken. Denk aan links en rechts rijden van de treinen, bovenleidingsspanning, beveiligingssysteem. En niet te vergeten de taal- en cultuurgrenzen cq -barrières.
   Moeten de spoorwegen dan de verplichting krijgen of moet de markt zijn werk gaan doen met IC-busdiensten?

   • Robert Jan Roos
    26 oktober 2014 om 11:42

    Heel goed dat de discussie over het verbeteren van het grensoverschrijdend openbaar vervoer gevoerd blijft worden. Gaat niet aleen over de BeNeLux maar ook over de verbindingen naar Duitsland. Zelf ben ik voorstander om eerst de voor de hand liggende verbindingen te omarmen. Na de heropening van Enschede – Gronau (nu een 30-minuten dienst met 2 doorgaande uurdiensten richting naar Dordmund/Munster) zijn de verbindingen Groningen – Leer – (Bremen), Hengelo – Badbentheim (GrenslandExpress), Arnhem – Emmerich, Limburg – Aachen en Maastricht – Liège – Brussel (MaastrichtBrusselExpress) onderzocht en uitgeprobeerd. Gevolg is dat richting Duitsland er in 2017 3 nieuwe 60-minuten diensten gaan komen (Arnhem – Oberhausen – en verder, Hengelo – Rheine – en verder) en Maastricht – Heerlen – Aachen). Daarnaast zijn door de provincies Limburg en Noord-Brabant (samen met anderen overheden) studies gestart naar het introduceren van Intercity verbindingen Eindhoven – Breda – Antwerpen – (Brussel), Eindhoven – Heerlen – Aachen, Eindhoven – Venlo – Dusseldorf en (Limburg) – Maastricht – Liège – (Brussel). Op Roosendaal – België zijn gedurende de laatste jaren al veel innitiatieven genomen, zoals naast de oude Benelux de introductie van de intercity Roosendaal – Antwerpen – Brugge – Lille. Deze uurdienst, waardoor Roosendaal een 30-minuten Intercity verbinding had met Antwerpen, trok veel te weinig reizigers en moest om financiele redenen na een aantal jaren opgeheven worden. Zelf ben ik een groot voorstander om eerst de 4-tal nieuwe verbindingen succesvol in de markt te zetten en vanuit dat succes door te pakken. Dus alle pijlen richten op Groningen – Oldenburg, Hengelo – Rheine, Arnhem – Oberhousen en Maastricht – Heerlen – Aachen. Eindhoven – Antwerpen snel te starten gevolgd door de verbeterde dienst Limburg – Liège.

Lees ook