Opheffing stadsregio’s nu definitief

Opheffing stadsregio’s nu definitief

door in rubriek decentraal
Reacties uitgeschakeld voor Opheffing stadsregio’s nu definitief

De Eerste Kamer heeft gisteren, zoals verwacht, ingestemd met het opheffen van de zeven stadsregio’s. De regio’s Twente en Arnhem Nijmegen waren voorbereid.

Een meerderheid van VVD, PvdA en CDA in de Eerste Kamer stemde gisteren in met het voorstel van van minister Ronald Plasterk om de Wet Gemeenschappelijke Regeling Plus af te schaffen. Daarmee gaan de bevoegdheden voor het openbaar vervoer van drie stadsregio’s over naar twee metropoolregio’s (Amsterdam en Rotterdam-Den Haag) en van de overige vier stadsregio’s (Twente, Arnhem Nijmegen, Utrecht en Eindhoven) naar de provincies.

De afschaffing van de WGR-plus maakt een einde aan de verplichte samenwerking in zeven vervoerregio’s, later stadsregio’s, waartoe de regering in 1996 besloot om grootstedelijke problemen op te lossen. Daar zijn de stadsregio’s goed in geslaagd, bleek uit een evaluatie. Toch vond het kabinet een heldere bestuursstructuur van Rijk, provincie en gemeente belangrijker dan het handhaven van de goed functionerende maar ‘ondemocratische’ stadsregio.

Twee stadsregio’s buiten de Randstad, Twente en Arnhem Nijmegen, hadden zich al goed voorbereid op het besluit dat gisteren is genomen. Zij tonen zich tevreden met de deal die ze hebben gesloten met respectievelijk de provincies Overijssel en Gelderland. Eindhoven en Utrecht onderhandelen nog over de overgang van taken en personeel naar de provincies Noord-Brabant en Utrecht.

De mobiliteitstaken voor het regionale vervoer in de Stadsregio Arnhem Nijmegen gaan met ingang van 1 januari 2015 naar de provincie Gelderland. Omdat de stadsregio naast mobiliteit ook taken uitvoert op het gebied van economie, wonen en ruimtelijke ordening hebben de 20 deelnemende gemeenten zich gebogen over een nieuwe vorm van regionale samenwerking. In februari nemen ze een besluit over de oprichting van een gemeenschappelijk orgaan.

De Brede Doeluitkering van jaarlijks 80 miljoen euro en het personeel gaan over van de stadsregio naar de provincie Gelderland. De bestedingsafspraken die de stadsregio had gemaakt voor 2015 neemt de provincie over. Op 1 juli 2015 moet de transitie gereed zijn en wordt de stadsregio naar verwachting geliquideerd. Voor de reiziger verandert voorlopig niets.

Ook de provincie Overijssel en Regio Twente hebben de afgelopen maanden afspraken gemaakt over de overdracht van taken en personeel. Overijssel neemt alle verplichtingen over van de Regio Twente, waaronder de ov-concessie van Syntus in Twente. De verdeling van de ov-budgetten tussen West-Overijssel en Twente blijft tot 2021 ongewijzigd.

De mobiliteitmedewerkers van Regio Twente komen met ingang van 1 januari 2015 in dienst van de provincie Overijssel. De veertien wethouders verkeer en vervoer in Twente krijgen een adviserende rol in het provinciale vervoerbeleid in de regio. Ten slotte opent de provincie in het Twentehuis in Enschede ook nog een dependance met 20 flexplekken, die in februari feestelijk wordt geopend.

Lees ook: Stadsregio’s zijn opheffing nabij en Documentaire over afscheid stadsregio’s

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Lees ook