‘Kom maar door met de Noord/Zuidlijn’

‘Kom maar door met de Noord/Zuidlijn’

door Derk Reneman in rubriek Amsterdam
2 reacties

Een doorgetrokken Noord/Zuidlijn zou de inzet moeten zijn van de Amsterdamse regio in de komende collegeakkoorden. Een opgehouden hand en vragende ogen richting rijksoverheid werkt niet meer, betoogt verkeerswethouder Derk Reneman (VVD) van Haarlemmermeer.

De Noord/Zuidlijn moet worden doorgetrokken naar Schiphol en Hoofddorp. Dat bepleitte het overgrote deel van de aanstaande raad van Amsterdam tijdens het eerste verkiezingsdebat. Het kabinet werd opgeroepen nog deze periode een knoop door te hakken.

We moesten maar eens ophouden om meteen met opgehouden hand en vragende ogen naar de rijksoverheid te kijken. Gemeenten, vervoerregio, provincie en vervoerbedrijven moeten de handen ineenslaan en erkennen dat er ook voor onszelf een grote opgave ligt. Een heldere uitspraak in aanstaande collegeakkoorden hierover is wat mij betreft stap één.

Spooruitbreiding zit aan zijn grens
De Metropoolregio Amsterdam staat voor een enorme mobiliteitsopgave. Op korte termijn komen er tienduizenden woningen bij, versnelt de economische groei nog meer, zet de toename van de werkgelegenheid door en blijft het vliegverkeer groeien. Het zwaartepunt van deze ontwikkelingen vindt plaats in de kerncorridor. Dit is de as die loopt van Hoofddorp via Schiphol naar de Zuidas van Amsterdam.

Samen met het kabinet wordt de bestaande spoorinfrastructuur substantieel uitgebreid en beter benut. Ook het streekvervoer wordt ambitieus uitgebreid met nog meer vrijliggende busbanen en een frequentie die past bij een 24-uurseconomie: acht keer per uur tussen 07.00 en 19.00 uur en twee keer per uur tussen 19.00 en 07.00 uur. Tot slot worden trams vanuit Amsterdam doorgetrokken via Amstelveen naar Uithoorn.

Lees ook: ‘Amstelland-Meerlanden is toekomstgereed’

Mensen vallen van de perrons
Prognoses wijzen uit dat dit alles onvoldoende is. Over tien jaar wordt het zo druk op Schiphol dat mensen van de perrons vallen. Busstations lopen over met reizigers. Burgemeesters zullen serieus moeten overwegen om omwille van de veiligheid stations te sluiten.

Er moet een schaalsprong in het metronet komen, opdat het openbaar vervoer in de regio over alle modaliteiten (spoor, bus, tram én metro) toekomstvast wordt. Het ligt voor de hand dat die sprong begint waar de noodzaak en het rendement het hoogst zijn en dat is in de richting van Hoofddorp.

De zaak is duidelijk. We kunnen niet op elkaar gaan zitten wachten. Het gaat om heel veel geld en geen enkele partij kan dat in zijn eentje opbrengen. Het moet met elkaar en het zou goed zijn als er eens een openingsbod komt van de regio Amsterdam. Dan kan misschien de schop een keer op tijd de grond in.

Derk Reneman is wethouder Financiën, Verkeer en Vervoer, Cultuur in de gemeente Haarlemmermeer.

2 reacties

 1. Ben
  9 januari 2018 om 16:01

  Iedere week lees je wel weer een bericht over het doortrekken van de N/Z-lijn wat weer haaks staat op wat je de week ervoor hebt gelezen. Dan weer wel doortrekken, dan weer niet doortrekken. Dan is het de bedoeling dat het snel gebeurd, de dag erop lees je weer in Het Parool dat de verlenging naar Schiphol weer op de lange baan geschoven wordt. Wat wordt het jongens? Iedereen roept nu maar wat.

 2. Frans
  12 januari 2018 om 16:32

  Maak een DELTA plan waarin men de problemen in Amsterdam en omgeving snel in kaart brengt en zorgt voor oplossingen die op relatief korte termijn tot concrete oplossingen kunnen leiden. De financiering met extra overheidsgeld en die van derden, crowdfunding en particulieren en dergelijke moeten ervoor zorgen dat men niet met een verkeersinfarct te maken krijgt die op lange termijn in diverse opzichten zeer ten nadele van de stad kunnen werken. De DURF en LEF om voor een goed OV te kiezen en de infrastructuur te optimaliseren, moet uiteindelijk voor iedereen een win/win situatie opleveren !
  In Dubai zou men dit “Dubiaanse denken en doen” kunnen noemen, nu Amsterdam nog !
  Frans E.R.

Lees ook