Miljoenen extra voor fietsparkeren stations

Miljoenen extra voor fietsparkeren stations

door in rubriek fiets
Reacties uitgeschakeld voor Miljoenen extra voor fietsparkeren stations

Vervoerregio’s en provincies investeren 111 miljoen om het tekort van 150.000 fietsparkeerplaatsen bij stations te verminderen. Ook is het de bedoeling dat er ruim 600 kilometer aan snelfietsroutes bijkomen.

Dat valt te lezen in de plannen die de organisaties hebben ingediend bij staatssecretaris Van Veldhoven van IenW. De staatssecretaris deed een uitvraag voor de besteding van 100 miljoen euro ‘fietsgeld’ uit het regeerakkoord.

Fietsparkeren bij stations
De provincies, gemeenten en vervoerregio’s zijn blij met het extra budget. Portefeuillehouder Gerard Slegers van de Vervoerregio Amsterdam en wethouder van de gemeente Zaanstad: “Om de fietser goed te bedienen is een soepele en vooral voorspelbare reis noodzakelijk. Het gemakkelijk parkeren van de fiets, om vervolgens over te stappen op het ov is daarbij een voorwaarde. Als vervoerregio’s, provincies en gemeenten zorgen we voor extra parkeervoorzieningen waar deze nu te weinig aanwezig zijn.”

Hoewel de organisaties blij zijn met de rijksbijdrage, geven ze aan dat het nog niet genoeg is. Uit cijfers van ProRail blijkt dat er tot 2030 een tekort van ruim 150.000 fietsparkeerplaatsen is. De rijksbijdrage hiervoor is 74 miljoen euro, maximaal 40 procent per project. De regio investeert de overige 60  procent. Het totaal van 185 miljoen euro is echter niet genoeg om in de behoefte te voorzien.

Extra snelfietsroutes
Henk Brink is gedeputeerde van de provincie Drenthe en IPO ambassadeur voor de fiets. Hij zegt over de extra snelfietsroutes: “Als het aan de decentrale overheden ligt komen er de komende jaren nog minstens 600 kilometer snelfietsroutes bij, met een ambitie voor nog eens 400 kilometer na 2021. Ook maken we fietsroutes aantrekkelijker, breder en sneller, zodat mensen de fiets in plaats van de auto kunnen kiezen. Op deze manier investeren we ook in verduurzaming van het woon-werk verkeer en zorgen we ervoor dat stedelijke regio’s in de toekomst bereikbaar blijven.”

Forensen op de fiets
In het regeerakkoord is 100 miljoen euro gereserveerd voor fietsparkeervoorzieningen. Haar ambitie is om 200.000 forensen op de fiets te krijgen. Eenmalig 100 miljoen is te weinig, vindt de Fietsersbond. Alleen al voor de stationsstallingen zou tot 2030 zo’n 70 miljoen euro per jaar nodig zijn.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Lees ook