Rijk en regio investeren in spoor

Rijk en regio investeren in spoor

Een verdubbeling van het spoor tussen Groningen en Leeuwarden, aanpassingen op het station Arnhem en een vijfde en zesde spoor voor Amsterdam Zuid. Rijk en regio’s hebben afspraken gemaakt om fors te investeren in de spoorvoorzieningen. Daarnaast komen er 25.000 fietsenstallingen bij op de verschillende stations.

Tussen Groningen en Leeuwarden wordt het spoor gedeeltelijk verdubbeld, zodat er een extra sneltrein per uur kan gaan rijden. Daarnaast worden twee overwegen vervangen door tunnels om de verbinding verder te verbeteren. NS wil in 2019 gaan onderzoeken of er een snellere trein kan gaan rijden naar Groningen. Tussen Sneek en Leeuwarden moet in de spits elk kwartier een trein gaan rijden, in plaats de huidige twee treinen per uur.

Met de regio Zuid zijn afspraken gemaakt over de uitbreiding van station Maastricht-Noord. En met Oost is overeenstemming bereikt over aanpassingen aan station Arnhem, waardoor het mogelijk wordt om meer Sprinters en Intercity’s te laten rijden.

25.000 fietsenstallingen
Op de verschillende stations worden nieuwe fietsstallingen gebouwd. Het gaat om 4000 plekken op station Amsterdam Centraal, station Amsterdam Bijlmer Arena krijgt er 1850 plekken bij en stations Heerlen en Rotterdam Alexander beide 1000. Met de uitbreiding van 53 bestaande stallingen komen er in totaal zo’n 25.000 plekken bij.

Gedeputeerde van Zuid-Holland Floor Vermeulen is blij met het extra budget: “Naast de investeringen in onder andere wegen, vaarwegen, fietspaden en ov, proberen we de combinatie van fiets en OV zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Met name voor forensen kan dit een aantrekkelijk alternatief zijn.” In Zuid-Holland worden momenteel zo’n 4.000 nieuwe fietsparkeerplekken gerealiseerd. Daarnaast zijn er plannen voor nog eens 10.000 stallingsplaatsen.

Internationale treinen via Amsterdam Zuid
In plaats van het drukke Amsterdam Centraal, moeten internationale treinen voor 2030 zoveel mogelijk via Amsterdam Zuid gaan rijden. Hiervoor moet station Zuid een vijfde en zesde spoor krijgen. Vanuit het Rijk wordt hier 165 miljoen euro voor uitgetrokken. Op de drukste perrons van station Schiphol worden aanpassingen gedaan die moeten zorgen voor een betere doorstroming en veiligheid. Zo komt er extra roltrappen.

Internationale verbindingen
Staatssecretaris Stientje van Veldhoven blijft zich inzetten voor betere internationale verbindingen. Met de regio Zuid maakte zij eerder al afspraken over een directe trein tussen Eindhoven en Düsseldorf. Tijdens het overleg met deze regio is ook gesproken over de verbinding tussen Heerlen–Aken, waar in december een trein gaat rijden. Op verzoek van de staatssecretaris en haar Duitse collega brengen NS en Deutsche Bahn nu in kaart hoe de reistijd op dit traject op korte termijn kan worden verkort. Met Oost is ook gesproken over de gezamenlijke ambitie om meer treinen tussen Amsterdam, Arnhem en Frankfurt te laten rijden.

Eén reactie

  1. V. Bax
    26 november 2018 om 17:09

    NS wil in 2019 gaan onderzoeken of er een snellere trein kan gaan rijden naar Groningen.
    Van waar dan?

Lees ook