Gebreken bij aansturing Uithoflijn

Gebreken bij aansturing Uithoflijn

door in rubriek tram, Utrecht
Reacties uitgeschakeld voor Gebreken bij aansturing Uithoflijn

Bij de ambtelijke en bestuurlijke aansturing van het tramproject Uithoflijn is veel misgegaan. Dat stellen de Rekenkamer Utrecht en de Randstedelijke Rekenkamer in een gezamenlijk onderzoek. Daarnaast was de informatievoorziening van de projectgroep aan verantwoordelijke bestuurders lange tijd ondermaats.

In het onderzoek staat dat de gemeente en de provincie Utrecht gebrekkig sturing hebben gegeven aan het project, waarbij ze te weinig oog hebben gehad voor wat het beste is voor het project. “Het project Uithoflijn wordt uitgevoerd in een complex speelveld, waarbij gemeente, provincie en projectorganisatie Uithoflijn ieder verantwoordelijk zijn voor een deel van de uitvoering. Er is onvoldoende integraal gestuurd op alle onderdelen die van belang zijn voor een volledig werkende tramlijn”, aldus het onderzoek. Ook de samenwerking tussen gemeente, provincies, projectorganisatie en andere direct betrokkenen, zoals hoofdaannemer BAM, verliep moeizaam.

Gebrekkige informatievoorziening
De informatie over de voortgang van de Uithoflijn aan ambtelijk en bestuurlijk verantwoordelijken was lange tijd gebrekkig, volgens het onderzoek. Dit kwam onder meer omdat niet over de uitvoering van alle te realiseren onderdelen voor een volledig werkende Uithoflijn werd gerapporteerd. Mede hierdoor werd de controlerende rol van de gemeenteraad en de Staten bemoeilijkt.

Kosten niet begroot
De tramlijn zou in juli 2018 gaan rijden. Eind 2017 is echter bekend gemaakt dat de exploitatie van de Uithoflijn met ruim anderhalf jaar is vertraagd tot eind 2019, terwijl de kosten met 84 miljoen euro waren toegenomen. Als reden wordt niet alleen de vertraging genoemd, maar ook het feit dat niet alle kosten van de tramlijn bij de start zijn geraamd. Zo zijn de kosten voor de voorbereiding van de exploitatie en het beheer van de nieuwe tramlijn pas eind 2017 bij gemeenteraad en Staten bekend geworden.

Er zijn wel verbeteringen zichtbaar, zo stelt het onderzoek. Maar de rekenkamers zien ook nog risico’s in de samenwerkingsrelatie en de haalbaarheid van het project binnen de planning en het budget. Het project heeft er onder andere voor gezorgd dat Utrechts gedeputeerde Jacqueline Verbeek is opgestapt.

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Lees ook