Onderzoek haalbaarheid Nedersaksenlijn

Onderzoek haalbaarheid Nedersaksenlijn

De provincies Overijssel, Drenthe en Groningen onderzoeken de haalbaarheid van de Nedersaksenlijn in een quickscan. Deze zomer wordt het onderzoek afgerond.

De provincie Overijssel is opdrachtgever voor de quickscan en de provincies Drenthe en Groningen participeren hierin, zegt woordvoerder Petra Timmer van de provincie Overijssel. Verder is er overlegd met de gemeenten Hardenberg, Emmen, Stadskanaal en Westerwolde. Aanleiding tot het onderzoek is een motie bij de begroting 2019 die verzoekt om de quickscan en daarbij samen op te trekken met de provincies Drenthe en Groningen en aanliggende gemeenten te betrekken.

Haalbaarheidsonderzoek
De quickscan is een actualisatie van een bestaand onderzoek van Witteveen + Bos. Dit rapport dateert van juli 2016. Het bevat een haalbaarheidsonderzoek naar de spoorlijn Musselkanaal–Emmen. “Deze ontbrekende schakel in het regionale spoornet, verbindt stadsregio Groningen–Assen en de Veenkoloniën met netwerkstad Twente en regio Zuidoost-Drenthe op snelle wijze via het spoor”, aldus het onderzoek. Voor de verbinding Musselkanaal–Emmen bedraagt de investering 250 miljoen euro, inclusief aanpassingen om de sneltrein Groningen–Almelo in te passen. De exploitatiekosten bedragen 13,1 miljoen euro en de opbrengsten 12,3 miljoen euro per jaar. “Het financiële rendement van de spoorlijn ligt iets lager dan het gemiddelde van spoorprojecten in Nederland”, schrijven de onderzoekers.

Maatschappelijke baten
Vanwege de maatschappelijke baten – zoals een betere bereikbaarheid door de kortere reistijd en een verbeterde verbinding tussen de regio’s Twente, Zuidoost-Drenthe, de Veenkoloniën en Groningen – kan het project in aanmerking komen voor een rijksbijdrage. Drents gedeputeerde Brink zei in maart de aanleg van een Nedersaksenlijn niet realistisch te vinden. De aanleg van de spoorlijn kost zeker 400 miljoen euro, volgens Brink. Hij acht de kans op een bijdrage van het Rijk ‘nul’.

Verschillende rapporten
Nu wordt het rapport van Witteveen + Bos dus geactualiseerd. Gekeken wordt onder andere naar de kosten van spoorinfrastructuur, de ruimtelijke inpassing, exploitatiekosten en vervoeropbrengsten. Bij de quickscan wordt ook het rapport van de provincie Drenthe over de MKBA N34 meegenomen en de rapporten van de provincie Groningen over de verbinding Veendam–Stadskanaal. De quickscan loopt nog tot de zomer. “Of de uitkomst bepalend zal zijn voor de komst van de Nedersaksenlijn is aan de betrokken provincies”, zegt Timmer.

2 reacties

 1. Peter Schouten
  27 mei 2019 om 12:14

  Een op het oog sympathiek plan! Bij iets langer nadenken is het een makkelijk op de kaart getekende lijn, die qua kosten/batenverhouding niet best zal scoren. Kansrijker, en dan voor het héle noorden, lijkt me een pakket maatregelen om de kwetsbare flessenhals Zwolle-Meppel robuuster te maken. Als daar ook maar iets misgaat, raakt dat het hele noorden. Dus voortbouwend op Zwolle-Herfte: ga daar concreet aan de slag in plaats van kaartjes intekenen!

 2. asierts
  3 juni 2019 om 22:30

  Misschien kan de redactie van OV Magazine in het kader van grondige research & feitenvaststelling de volgende keer ook even een overzichtje publiceren van voorgaande onderzoeken, inclusief jaartal, uitvoerder en uitkomst? Als ik me niet vergis, staat de onderzoeksteller inmidels ergens tussen de 5 en 7…

  De uitkomst staat al op voorhand vast. Als je zelfs zware vette lijnen als HSL Oost en Zuiderzeelijn al niet voldoende renderend krijgt, hoe zou je dan zo’n sympathiek boemeltje (die tussen Emmen en Groningen bovendien een aardige omweg moet maken) ineens WEL op een maatschappelijk acceptabele kostendekking krijgen? Daar moet dan wel iets heel bijzonders & unieks spelen, zoals bijvoorbeeld op Enschede-Gronau-Muenster/Dortmund het geval was (combi van grote korte-afstands-vervoersomvang vanwege winkelend publiek + universiteiten + lange-afstand-schakel). Ik zou de onderzoeksopdracht voor dit rituele dansje geweigerd hebben.

Lees ook