Regio Arnhem-Nijmegen zet in op HOV

Regio Arnhem-Nijmegen zet in op HOV

De gemeenten Arnhem en Nijmegen en de provincie Gelderland werken in drie tranches aan een HOV-netwerk met twaalf corridors. Van vier corridors is het plan inmiddels uitgewerkt, begin 2020 wordt het bestuurlijk geaccordeerd.

Het netwerk van HOV-lijnen is nodig om de regio bereikbaar te houden, verduidelijkt Alexander Uil, senior bestuursadviseur Mobiliteit bij de gemeente Arnhem. Het aantal inwoners groeit en er is een opgave om 16.000 extra woningen te bouwen (binnenkort worden daar afspraken met het Rijk over gemaakt), terwijl er na voltooiing van de A15 geen grootschalige infrastructuur meer bijkomt.

De HOV-plannen zijn een initiatief dat onafhankelijk is van de nieuwe concessie Rijn-Waal die in december 2022 ingaat, maar de plannen worden wel ‘meegegeven’ aan de inschrijvers.

Vier voorstellen

Voor de eerste vier regionale corridors ligt er nu een concreet voorstel met de verwachte reizigersaantallen, het gewenste aantal DRU’s en de infrastructurele aanpassingen die nodig zijn. Het gaat om Druten – Beuningen – Nijmegen (lijnen 12, 85 en 89), Zevenaar – Arnhem (lijn 60), Arnhem – Lingewaard – Nijmegen (lijn 300) en Velp – Arnhem – Elst – Nijmegen (lijn 331). Ook voor twee binnenstedelijke corridors is er een voorstel, voor de lijnen 2, 5 en 6 in Arnhem en lijn 10 (de Heyendaalshuttle naar de universiteit) in Nijmegen.

Verdere plannen

In 2020 volgt de tweede tranche, in 2021 de derde. De plannen worden als wensen ingebracht bij het bestek voor de nieuwe aanbesteding van de concessie Rijn-Waal. De eerste knelpunten worden voordien al aangepakt. “We doen dat omdat ook het huidige lijnennet ervan profiteert. In 2020 wordt er in Arnhem vier miljoen euro besteed aan infrastructuurmaatregelen voor het openbaar vervoer,” vertelt Uil.

Dat is nog maar het begin: “In totaal zijn er enkele tientallen miljoenen nodig om de infra voor alle corridors op orde te brengen. De provincie stelt dat geld de komende jaren gefaseerd beschikbaar. Bovendien zijn we met de provincie in gesprek over extra exploitatiebudget.”

Trolley 2.0

Uiteraard ziet Arnhem een rol voor de trolley 2.0 met IMC (in motion charging) in het HOV-netwerk. De raad nam eind november een motie aan om de trolley 2.0 in het Programma van Eisen voor de nieuwe concessie op te nemen. Bovendien staat in het document met de gemeentelijke wensen en eisen: “Alle huidige trolleybussen moeten voor aanvang van de nieuwe concessie door de concessiehouder worden vervangen door Trolley IMC, mits dit op dat moment technisch mogelijk is.”

Lees ook: ‘Koester je bovenleidingnet’

Terecht, vindt Uil: “Het is het meest efficiënte systeem voor zero emissie op de HOV-corridors, de trolley is de ultieme mix tussen rijdend en stilstaand laden.“ Voor de lijnen waarop de trolley 2.0 niet inzetbaar is, vormen bussen op waterstof volgens de gemeente een goed alternatief.

Maurits van den Toorn

Over Maurits

Maurits van den Toorn is historicus en journalist. Hij schrijft veel over verkeer en vervoer en publiceerde verschillende boeken over deze onderwerpen.

2 reacties

 1. Henk Angenent
  23 december 2019 om 20:51

  Nu nog een reactivering van de spoorlijn Nijmegen – Kleef. In Duitsland wordt al gewerkt aan de verbinding naar Kleef, nu Nederland nog. Als Groesbeek niet wil meewerken, delen ze die gemeente maar in bij Nijmegen. Of bestaat er voor het linkse bestuur in Nijmegen geen buitenland?

 2. Victor
  10 januari 2020 om 16:10

  Wat zou IMC betekenen?
  Het antwoord is soms, “Google is your best friend”, maar een goed artikel zou de noodzaak daartoe niet moeten hebben.
  Verder goed nieuws dat er ook HOV in andere gebieden dan de Randstad aandacht krijgen. Ik heb een tijd in Veghel gewerkt en het viel mij op hoe druk het op de as Eindhoven/Apeldoorn is. Dat verdient inderdaad aandacht.

Lees ook