Nieuwe stap in verduurzaming voor GVB
dossier ZE2025

Nieuwe stap in verduurzaming voor GVB

De Amsterdamse vervoerder GVB zet nieuwe stappen in duurzaamheid met het behalen van het CO2-bewust-certificaat niveau 3. Het certificaat weerspiegelt de ambities van GVB, vertelt Sander Zondervan, adviseur Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Het toekennen van het certificaat gaat niet zozeer om maatregelen die al genomen zijn, legt hij uit, maar om maatregelen die de organisatie wil gaan nemen om binnen de eigen organisatie de CO2-uitstoot en het energieverbruik te verminderen. “Wij willen eind 2024 uitstootvrij het openbaar vervoer verzorgen in en rond Amsterdam en de Prestatieladder helpt ons daar te komen.”

Lees ook: GVB: ‘In 2025 is ál ons materieel ZE’

Soort maatregelen

Zo is een plan met reductiemaatregelen opgesteld, vervolgt Zondervan, en het managementsysteem achter de CO2-Prestatieladder helpt de Amsterdammers om het effect van onze maatregelen te meten en te monitoren.

Naast de elektrificatie van bussen, veren en ponten, werkt GVB ook aan verduurzaming van de gebouwen en het eigen energieverbruik. Uiterlijk eind 2024 wil GVB de uitstoot van gehele organisatie met 58 procent omlaag gebracht hebben.

Zondervan legt uit hoe de verduurzaming van de eigen gebouwen en infra tot stand komt: “We passen nu al 30 procent gerecycled beton toe in de nieuwe trambaan en hebben een proef gedaan met elektrische aggregaten voor onze bouwplaatsen. In de komende drie jaar willen we deze initiatieven uitbreiden. Daarnaast maken we zoveel mogelijk gebruik van energiezuinig materieel. Ook stellen we duurzaamheidseisen aan onze leveranciers bij dit soort projecten.”

En dan verder?

De CO₂-Prestatieladder werd in 2009 door ProRail ontwikkeld en is een goed managementsysteem om de effecten van CO2-reducerende maatregelen te meten binnen organisaties. De ladder kent vijf niveaus. Tot en met niveau 3 gaat het over de uitstoot van de eigen organisatie. Niveaus 4 en 5 gaan ook over de CO₂-uitstoot in de keten en sector, waaronder die van leveranciers van onder meer rails en de bovenleiding.

Wil GVB uiteindelijk doorstoten naar niveau 4 of zelfs 5? Dat weet Zondervan nog niet. “Dit huidige CO2-certificaat is voor drie jaar geldig. Na afloop van deze periode besluiten we of we op niveau 3 doorgaan, of dat we naar niveau 4 willen doorgroeien. Met dit certificaat maken we ook naar onze reizigers duidelijk dat wij ons continu blijven verbeteren op het gebied van duurzaamheid. Hiermee dragen we ook bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de stad Amsterdam.”

Laat een reactie achter

Lees ook