Rijk verlengt steun ov-sector tot eind 2021

Rijk verlengt steun ov-sector tot eind 2021

Het Rijk verlengt de beschikbaarheidsvergoeding (BVOV) voor het vierde kwartaal van 2021. Dat vertelt DOVA-directeur Jan van Selm namens de decentrale overheden. “Dit was het beste scenario, maar ook het noodzakelijke scenario.”

Op vrijdag 9 april is tijdens het Nationaal OV-Beraad (NOVB) besloten de vergoeding voor de rest van dit jaar te verlengen. De afgelopen weken en maanden werkten alle decentrale overheden hard aan hun vervoer- en transitieplannen, die oorspronkelijk op 1 april bij het Rijk ingediend moesten worden.

Deze datum werd niet door iedere regio gehaald, terwijl andere regio’s uitgingen van doemscenario’s waarin niet langer op overheidssteun gerekend kon worden. “Uit die plannen bleek ook wel dat een landelijke samenwerking nodig is om deze sector vitaal te houden”, legt Van Selm uit. Hij stuurde een brief van het ministerie van IenW namens alle regio’s met die uitleg. Verlenging van de BVOV was volgens hem de enige logische optie. “Het Rijk heeft het ov tot vitale sector benoemd. Dan moet het ov wel beschikbaar kunnen blijven.”

Over 2022 nog geen besluit

Door verlenging van de BVOV hoeven de zwartste scenario’s niet uitgevoerd te worden. Maar rustig ademhalen is er ook niet bij, gezien de ov-sector nog altijd ‘aan het infuus ligt’, zoals diverse gedeputeerden onlangs stelden. Van Selm daarover: “Het is wel duidelijk dat we met tempo verder moeten werken.”

“Iedereen wil terug naar een normale marktsituatie van voor de coronatijd”, vervolgt de DOVA-directeur. “Maar daarbij zijn we afhankelijk van onder meer vaccinaties, reizigersherstel en nog meer factoren. Daarover is nu nog veel onzekerheid en juist daarom was verlenging voor tenminste de rest van dit jaar echt noodzakelijk.”

De komende weken gaan de partijen binnen het NOVB in gesprek over plannen voor 2022. De komst van een eventueel nieuw kabinet binnen die tijd, waarbij Stientje van Veldhoven door een nieuwe bewindvoerder wordt vervangen, zal dat proces niet vertragen, beweert Van Selm.

Reactie OV-NL

Pedro Peters namens de brancheverenging voor vervoerder OV-NL laat via Twitter weten erop te vertrouwen dat het ov de rest van 2021 op het huidige niveau blijft. “De gezamenlijke verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk door deze crisis te komen, wordt zo waargemaakt. Het Rijk verstrekt de beschikbaarheidsvergoeding, de provincies en vervoerregio’s handhaven hun subsidies en de ov-bedrijven verzorgen zonder winst te maken het ov-aanbod.”

Lees ook de Kamerbrief over het verlengen van de beschikbaarheidsvergoeding.

Laat een reactie achter

Lees ook