Amsterdam breekt concessie toch niet open

Amsterdam breekt concessie toch niet open

De plannen om de stadsconcessie in Amsterdam vervroegd open te breken en te verlengen, zijn van de baan. Wel heeft de Vervoerregio Amsterdam de intentie uitgesproken dat GVB ook na 2024 de stadsvervoerder blijft.

De huidige concessie van GVB loopt nog tot december 2024. Voordat de coronacrisis het ov nagenoeg lam legde, had GVB alle gestelde doelen uit de huidige concessie gehaald en groeide het aantal reizigers met meer dan zeven procent per jaar zo hard, dat het vervroegd afsluiten van een nieuwe concessie nodig leek om dat te kunnen opvangen.

Lees ook: VRA en GVB willen concessie openbreken

Deze nieuwe concessie had per december 2021 in moeten gaan onderhands aan GVB gegund moeten worden. De coronacrisis gooide echter roet in het eten: reizigersaantallen liepen terug tot 44 procent en er zijn onzekerheden over hoe snel en massaal reizigers weer terugkeren de komende twee jaar groot. Dit heeft vertraging veroorzaakt in het proces voor een nieuwe concessie.

Nieuwe planning

Daarom hebben de Vervoerregio Amsterdam en GVB hun planning bijgesteld. Volgens Egbert de Vries, voorzitter van de Vervoerregio, biedt deze beslissing wel veel kansen: ”Door nu te focussen op reizigersherstel binnen de resterende jaren van deze periode, is er straks een financieel gezonde basis om een nieuwe langjarige verbintenis met GVB te sluiten. Dit biedt de beste oplossingen voor de uitdagingen waar de stad en omliggende gemeenten voor staan. Bijvoorbeeld de bouw van honderdduizenden huizen en het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad.’’

Claudia Zuiderwijk, algemeen directeur GVB, is blij met het vertrouwen dat de Vervoerregio Amsterdam uitspreekt. “Als er geen corona was geweest, waren we al veel verder geweest met de inbesteding van de concessie. Maar juist in tijden van crisis, moet je je samen richten op hoe we het beste als stad en regio uit de crisis willen en kunnen komen. Tijd om achterover te leunen is er niet: we moeten dóór. We moet ons gezamenlijk inspannen om de reizigers weer terug in het ov te krijgen, en tegelijkertijd op hoe we dit zo efficiënt mogelijk kunnen doen.’’

Nieuwe concessie na 2024

Wel willen beide partijen graag met elkaar door, nadat de huidige concessie eind 2024 afloopt. De Vervoerregio en GVB willen de intentie om tot een nieuwe samenwerking te komen niet alleen uitspreken, maar ook vastleggen. De mogelijkheden daartoe worden op dit moment onderzocht.

Laat een reactie achter

Lees ook