Ov-bedrijven hebben sleutelrol binnen energietransitie

vrijdag 29 september 2023

Marcel Koenis van EnTrance spreekt de volle zaal in Groningen toe. © Strukton Rail

De energie zit er goed in, tijdens het evenement ‘Energie in het OV’ op dinsdagmiddag 12 september aan de Energy Academy in Groningen. Vanuit de gehele ov-sector is men afgereisd naar het noorden des lands, om te horen hoe de ov-sector kan helpen netcongestie tegen te gaan en de energietransitie te versnellen. Naast de RET steelt ook Qbuzz de show. "We hebben nieuw leiderschap nodig. Leiders die zeggen dat dit hun rol niet is, moet je naar huis sturen."

De middag wordt geopend door Marc Jager, directeur Strategie bij Royal HaskoningDHV en dagvoorzitter voor deze gelegenheid. In een eerste panel verwelkomt hij Hans-Peter Oskam (Netbeheer Nederland), Arthur Swaab (RET) en Reinout Wissenburg (ProRail).

Hans-Peter Oskam (Netbeheer Nederland), Arthur Swaab (RET) en Reinout Wissenburg (ProRail) tijdens het eerste panelgesprek.

Oskam duidt het probleem: er wordt de komende jaren 8 miljard euro geïnvesteerd in netverzwaringen, omdat het huidige netwerk vol zit. Volgens hem zijn markt en politiek eindelijk zover om het thema te bediscussiëren. Hij wil die nieuwe contractvormen graag in de stijgers zetten, maar voor het zover is zijn andere oplossingen nodig.

Breder draagvlak

En die zijn er. Leo Vliegenthart van de RET agendeerde vier jaar geleden al dat vanuit de bovenleiding van tram en metro onder meer andere modaliteiten van elektriciteit kunnen worden voorzien, zonder dat de netbeheerder zwaardere kabels hoeft aan te leggen.

Maar vier jaar geleden waren markt en politiek nog niet zover om het thema breed op de agenda te krijgen. Inmiddels wel. Zo vertelt Arthur Schwaab, directeur Strategie bij de RET, op het podium: “Ons Rotterdamse metronetwerk is 130 kilometer lang en ligt door de hele stad. In de daluren gebruiken we slechts 20 procent van de stroom. Vanuit de overcapaciteit kunnen we binnenkort hopelijk e-auto’s op P+R-terreinen gaan laden.”

Dat komt doordat een zogenaamde GDS-vergunning is aangevraagd bij de ACM. Die aanvraag wordt waarschijnlijk eind 2023 goedgekeurd.

Ook ProRail krijgt het onderwerp langzaam steeds hoger op de agenda krijgt, voegt Duurzaamheidsdirecteur Reinout Wissenburg toe. Hoewel de infrabeheerder daar 'niet voor is besteld', dringt het langzaam steeds verder in de organisatie door welke maatschappelijke waarde het spoor kan benutten. Dagvoorzitter Jager vat het panel als volgt samen: "Er is een probleem, er is een oplossing én er is geld."

Qbuzz steelt de show

In een reactie vanuit de zaal benoemt Qbuzz-Ceo Gerrit Spijksma de urgentie: “Onze aandeelhouder Trenitalia heeft nu al last van ‘klimaatschade’, waardoor treinen niet kunnen rijden. Klimaatverandering is een groot probleem. Als we willen dat onze kinderen een normale toekomst hebben, moet er iets veranderen. We hebben een gezamenlijke maatschappelijke uitdaging en dat vraagt om nieuw leiderschap. Leiders die zeggen: ‘Dit is niet onze rol’ moet je naar huis sturen.” Het komt hem op applaus uit de zaal te staan.

Gerrit Spijksma vindt dat leiders van organisaties hun maatschappelijke rol moeten pakken.

Volgens Spijksma hebben marktpartijen – waaronder ov-vervoerders – grote capaciteitsvermogens aangevraagd, zodat zij tijdens de pieken in ieder geval genoeg stroom kunnen leveren. Deze vorm van ‘handdoekje leggen’ is een groot probleem, waar zijn bedrijf zelf ook aan heeft meegedaan – op station Groningen vroeg Qbuzz 6 mW aan vermogen aan. Hij vindt het zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om die stroom te delen, wanneer het kan. Daarover is hij in Groningen al in gesprek met netbeheerder Enexis.

Innovaties

Eenmaal op het podium gaat hij verder over een nieuwe innovatie. Qbuzz wil samen met Strukton Rail – de sponsor van deze dag – remenergie opvangen vanuit Arriva-treinen op het treinstation in Groningen dat momenteel wordt gerenoveerd, om daarmee e-bussen te laden. Ook OV-bureau Groningen Drenthe denkt daarover mee. Qbuzz wordt daarmee ook klant van ProRail.

Erwin Stoker (OV-bureau Groningen Drenthe) reageert op Gerrit Spijksma. Rechts van hem energiehubexpert Rogier Pennings.

"Nieuwe oplossingen bedenken vraagt om experimenteren. Dan kunnen dingen eerst verkeerd gaan, maar daar leren we van. Bij de eerste e-bussen gebeurde dat ook. We ontvingen veel klachten van chauffeurs en passagiers, maar kijk waar we inmiddels staan. Langetermijnoplossingen zijn niet altijd goed op de korte termijn, soms moet je verliezen eerst nemen. Liever nu wat verliezen dan dat we over 15 jaar niet meer bestaan.”

Ook Agathe Doornenbal, interim-directeur Techniek van de RET, komt het podium op om te vertellen over een nieuwe innovatie: een energiebank, dat als ‘unplugged onderstation’ aan het tramnetwerk wordt gehangen om zo energie op te vangen tijdens daluren en tijdens piekuren juist weer te gebruiken. “Dan kunnen we zonder dure netverzwaringen in onderstations en bovenleiding ons tramnet toch toekomstvast maken.”

Daarna volgt Jieskje Hollander, regiodirecteur Oost bij Arriva. Zij vertelt hoe sinds 2020 de destijds nieuwe WINK-treinen in Noord-Nederland op de milieuvriendelijke brandstof HVO rijden. De treinen rijden grotendeels zonder bovenleiding en hebben kleine accupakketten aan boord, waarin remenergie wordt opgeslagen die voor stationaire toepassingen de treinen voeden. "Om verder komen kunnen we ook hopelijk de stroom van NS uiteindelijk gaan gebruiken. We hebben elkaar nodig, samen komen we verder."

Juridisch best wat mogelijk

Na de pauze komt Dirk Kuiken, jurist bij netbeheerder Enexis, aan het woord. Hij vertelt hoe juridische regelgeving het soms ingewikkeld maakt, om de flexibiliteit die rail biedt in te zetten om netschaarste te verminderen. “Aangeslotenen hebben wettelijk gezien recht op transport tegen overeengekomen voorwaarden, maar een aangeslotene mag ook vrijwillig deels afzien van zijn toekomstige recht op transport om congestieproblemen op te lossen.” Samengevat: ov-bedrijven mogen van de wet best energie terugleveren bij netcongestie, zolang ze maar in gesprek gaan met de lokale 'stakeholders'.

Pim Uijtdewilligen, programmamanager OV namens de MRDH, vertelt vervolgens over de maatschappelijke uitdagingen in regio Rotterdam - Den Haag. Hij roept op om een platform van netbeheerders en ov-bedrijven op te richten, om samen toe te werken naar een uitvoeringsplan om de energietransitie in goede banen te leiden en daar vervolgens geld voor vrij te maken.

Marcel Koenis, businessdirecteur van energie-expertisecentrum EnTranCe aan de Hanzehogeschool Groningen en gastheer van het evenement, gaat vervolgens in op de wetenschappelijke achtergrond van een energietransitie in het ov.

De Energy Acadamy op de Zernike Campus in Groningen was het de locatie voor dit congres. 

Tussenstappen zijn nodig

De dag wordt afgesloten met een laatste panelgesprek, waarbij Philip Broeksma (wethouder gemeente Groningen) en Fredric Geijtenbeek (Provincie Groningen) worden vergezeld door eerdergenoemden Spijksma (ProRail), Wissenburg (ProRail) en Oskam (Netbeheer Nederland).

Oskam stelt dat flexibele contractvormen een oplossing kunnen bieden om meerdere partijen op één aansluiting van stroom te voorzien, maar dat dat nu nog een bottleneck voor netbeheerders vormt. “Daarom is het belangrijk dat bedrijven slim met hun netwerk omgaan. Dat levert zelfs een besparing op voor jezelf.” Spijksma roept wederom op om daarvoor ‘buiten het eigen netwerk om te kijken’ en roemt daarbij de inspanningen die de RET al jarenlang doet.

Nadat enkele sprekers en aanwezigen in de zaal vervallen in mitsen en maren, waarom de oplossingen wel of niet haalbaar zijn, stelt Koenis terecht de vraag of het niet tijd is om te stoppen met ‘dat getrut’ en gewoon op macroniveau oplossingsrichtingen uit te rollen. Leo Vliegenthart reageert vanuit de zaal dat vele kleine initiatieven op microniveau nodig zijn, om uiteindelijk tot een oplossing op macroniveau te komen.

Loe Vliegenthart reageert vanuit de zaal.

“Het wiel is ergens ongetwijfeld al eens uitgevonden, maar we hebben tussenstappen nodig om uiteindelijk verder te komen.” Daarna wordt hij – met tegenzin – in het zonnetje gezet omdat hij zich al vier jaar druk maakt om dit thema.

Energie in het OV

Het evenement 'Energie in het OV' werd georganiseerd door EnTranCe - Centre of Expertise Energy, in nauwe samenwerking met Strukton Rail. Het event vormde het startschot voor een communicatiecampagne over dit onderwerp. Via de informatiewebsite energieinhetov.nl vind je een nieuwe animatie en meer relevante artikelen over het thema.

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Bijna 100 miljoen voor elektrische treinen van en naar Zutphen en Hardenberg

16 apr om 15:36 uur

Tussen Almelo en Hardenberg en tussen Zutphen en Oldenzaal rijden nu nog dieseltreinen, maar daar lijkt…

Lees verder »

Hoe Arnhems trolleynet de energietransitie kan helpen

4 dec 2023

Zeg je Arnhem, dan zeg je trolley. Het trolleynetwerk bestaat al 75 jaar en wordt met de trolley 2.0 geüpgraded…

Lees verder »

Energiehubs? Ga voor het collectief!

17 nov 2023

Henri Bontenbal is de huidige lijsttrekker van het CDA. Een jaar geleden interviewden we hem voor onze serie…

Lees verder »

Barneveld-Noord kan goede energiehublocatie zijn

10 aug 2023

Barneveld-Noord kan een goede energiehublocatie zijn, vertellen burgemeester Jacco van der Tak en wethouder…

Lees verder »

Netcongestie groeiend probleem: ‘Voor Liander is het al 2030’

30 mei 2023

Netbeheerder Liander zag in 2022 een verviervoudiging van het aantal aanvragen voor extra elektrisch vermogen…

Lees verder »
descriptionArtikel

Hoe netcongestie de buselektrificatie vertraagt

12 apr 2023

Om de energietransitie een stap verder te brengen, moeten netbeheerders en infrabeheerders elkaars problemen en…

Lees verder »

‘Energiehubs gaan over organisatiestructuren’

20 mrt 2023

Om de energietransitie te versnellen zijn energiehubs potentieel interessant, denkt duurzaamheidsdirecteur…

Lees verder »

CaetanoBus vertrouwt op waterstof

2 mrt 2023

Zo'n anderhalf jaar geleden betrad het Portugese busbedrijf CaetanoBus, onder het merk Toyota Caetano, de…

Lees verder »