80 miljoen extra voor fietsparkeerplekken

80 miljoen extra voor fietsparkeerplekken

door in rubriek fiets
Reacties uitgeschakeld voor 80 miljoen extra voor fietsparkeerplekken

Voor het uitbreiden van fietsparkeerplekken bij stations is komende jaren 80 miljoen euro extra beschikbaar.

Staatssecretaris Dijksma sluit in december een bestuursakkoord met decentrale overheden als vervolg op het ‘Actieplan Fietsparkeren’ uit 2011. In dat programma, dat nog loopt tot 2020, was al 221 miljoen gereserveerd voor fietsparkeren bij stations. Het extra geld gaat naar overheden die een uitgewerkte business case kunnen laten zien.

De fiets wordt voor bijna de helft van de treinritten als voortransport gebruikt. Uit een evaluatie van december 2015 bleek al dat het beschikbare budget onvoldoende is om de schaarste weg te werken. Als er niets gebeurt ontstaat er een tekort van 100.000 fietsparkeerplekken voor 2030.

Met het bestuursakkoord ‘Fietsparkeren bij stations’ dat Dijksma sluit met decentrale overheden, NS, ProRail en reizigersorganisaties, komt 40 miljoen euro extra beschikbaar uit het Infrastructuurfonds om de ergste nood te lenigen. Decentrale overheden leggen een zelfde bedrag bij voor investeringen in fietsenstallingen.

Provincies en stadsregio’s maken de komende maanden een inventarisatie waarna de meest urgente stallingsprojecten geld krijgen. In het bestuursakkoord worden verder afspraken gemaakt over pilots op het gebied van wayfinding, slimme deelfietsen, efficiënt stallen en tariefdifferentiatie.

Lees ook: Extra geld voor 98.000 euro fietsparkeerplekken

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Lees ook