Versobering ov-kosten in 2021 aanstaande

Versobering ov-kosten in 2021 aanstaande

Tijdens Prinsjesdag werd bekend gemaakt dat tot 1 juli 2021 een beschikbaarheidsvergoeding van 740 miljoen komt. “Dat is mooi, maar het is ook onvoldoende om alle kosten te dekken”, vertelt Pedro Peters, voorzitter van OV-NL. Daarom moeten Rijk en regio toch zo’n 10 tot 15 procent in de ov-kosten versoberen, zodat vervoerders geen rode cijfers gaan schrijven.

Tijdens Prinsjesdag maakte het kabinet bekend het ov als vitale sector te blijven zien. Aan de andere kant blijft het advies om thuis te werken en blijft (hoger) onderwijs deels digitaal gegeven worden. Hierdoor blijft het reizigersaantal lager en dus ook de inkomsten van de vervoerders, ten opzichte van de situatie voor corona.

Daarom stelt het kabinet een vergoeding van 740 miljoen euro beschikbaar tot 1 juli 2021. “Dat is eigenlijk vergelijkbaar met dit jaar”, reageert Peters. Over 2020 krijgen de vervoerders 1,5 miljard euro terug, wat een kostendekkingsgraad van 93 tot 95 procent betekent. “Dat is onvoldoende, want in 2020 lijden de vervoerders verlies. En ook de aandeelhouders zeggen: we gaan niet nog zo’n jaar draaien. Dus vervoerders gaan in 2021 geen rode cijfers meer schrijven.”

Transitieplan

Daarom hebben de stad- en streekvervoerders en NS met het ministerie van IenW en de decentrale overheden, verenigd in het NOVB, afgesproken om een transitieplan te schrijven. In dat plan wordt volgens de voorzitter van OV-NL een werkwijze afgesproken, om 10 tot 15 procent kostenreductie te bereiken.

“Natuurlijk kan in de vaste kosten moeilijk gesneden worden, dus als de kosten met 5 tot 7 procent gereduceerd moeten worden, moet voor 10 tot 15 procent aan maatregelen genomen worden”, vertelt hij. Dat kunnen de vervoerders niet eigenhandig doen. “De ov-bedrijven moeten dat samen doen met het Rijk en de decentrale overheden. De overheden zijn verantwoordelijk voor het gewenste voorzieningenniveau.”

Maatregelen

De plannen voor het transitieplan moeten in oktober klaar zijn. “We moeten kijken naar een pakket aan maatregelen”, zegt Peters. “Dat kan per concessie verschillen. Soms kan je dienstregelingen aanpakken, door slimmer en efficiënter te rijden. Andere keren kan je ander materiaal inzetten. Maar ook efficiencymaatregelen binnen bedrijven en verhoging van reizigerstarieven zijn niet uitgesloten. We moeten onze ogen niet sluiten voor de realiteit.”

Laat een reactie achter

Lees ook