Nog twee regio’s willen Groeifondsmiljarden

Nog twee regio’s willen Groeifondsmiljarden

Zowel de regio Zuid-Holland als de regio Utrecht hebben grote ov-plannen voor de toekomst. Zuid-Holland vraagt 3 miljard voor lightrail en extra stations, terwijl Utrecht 2,1 miljard nodig heeft voor uitbreiding van het tramnetwerk.

De groeiagenda voor Zuid-Holland is afkomstig vanuit de Economic Board Zuid-Holland; een initiatief van 40 bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Een nieuwe lightrailverbinding tussen Leiden en Dordrecht vormt daarbij de ruggengraat. Daarnaast kan in Dordrecht aanvullend een modern centraal station verrijzen, met twee extra stations in nieuwbouwwijken Leerpark en Amstelwijk.

Vanuit deze groeiagenda is een aanvraag ingediend van in totaal 3 miljard euro bij het Rijk: 2,5 miljard euro voor de lightrailverbinding en 0,5 miljard voor alle extra stations, schrijft dagblad Trouw.

Utrechtse plannen

De provincie Utrecht en regiogemeenten willen twee nieuwe tramlijnen aanleggen: de Waterlinielijn en de Merwedelijn. De Waterlinielijn loopt van Westraven/A12 in het zuiden van de stad, via het nieuwe intercitystation Lunetten-Koningsweg en Utrecht Science Park naar Zeist. De Merwedelijn loopt van Utrecht Centraal via de Merwedekanaalzone naar Nieuwegein en IJsselstein, met halverwege een vertakking naar Papendorp.

De provincie Utrecht en de gemeenten verwachten dat de aanleg van de tramlijnen en het IC-station zo’n 2,5 miljard kosten. Zij hebben een bedrag van 380 miljoen euro alvast gereserveerd en voor het restbedrag is een aanvraag ingediend bij het Rijk van 2,1 miljard euro.

Eerdere plannen

Eerder deed de regio Amsterdam al een aanvraag voor 3 miljard euro vanuit het Nationaal Groeifonds. Regio Noord-Brabant vraagt 1 miljard euro vanuit het fonds.

In totaal is vanuit het Nationaal Groeifonds een pot met 20 miljard euro beschikbaar, die bedoeld is voor de financiering van projecten die een bijdrage leveren aan de versterking van de economische groei van Nederland op de lange termijn.

Laat een reactie achter

Lees ook