Uitwerking ov-net 2040 stap dichterbij

Uitwerking ov-net 2040 stap dichterbij

De uitwerking van het Toekomstbeeld OV 2040 is een stap dichterbij, nu de Ontwikkelagenda is gepresenteerd door staatssecretaris Stientje van Veldhoven. “Nu nog de financiële middelen”, stelt geestelijk vader Pepijn van Wijmen op LinkedIn.

Begin 2019 presenteerde het ministerie van IenW de contouren van het ov-toekomstplan, waarin het een gemeenschappelijke visie op het ideale ov-net van de toekomst vaststelde. Van Veldhoven stuurde de Ontwikkelagenda vrijdagavond 29 januari aan de Tweede Kamer.

“Het eindbeeld [van het Toekomstbeeld] is een hoofdstructuur, die duurzaam en robuust de mobiliteitsstructuren kan dragen”, vertelde Bas Govers van Goudappel Coffeng eerder, die net als Van Wijmen bij de totstandkoming van het Toekomstbeeld betrokken was. In 2015 ontwikkelde de Moreelse Tafel de eerste toekomstbeelden.

Govers stelde dat er gewerkt moet worden op vier ruimtelijk-economische schaalniveaus: Noordwest-Europa (tot 500 kilometer), Amsterdam – Brussel – Keulen (100-300 kilometer), de Brede Randstad en de stedelijke regio’s.

Lees ook: Met programmatisch denken verandert einddoel niet

Kernpunten

En dat blijkt uit de kernpunten van de Ontwikkelagenda. Dat zijn namelijk een metro-achtige verbinding op een landelijke stedenring, goede verbindingen naar het Noorden, Oosten en Zuiden van het land en een snelle treinverbinding met Duitsland. “Hiermee laten we zien welke keuzes een nieuw kabinet kan maken, maar werken we ook verder aan noodzakelijke investeringen in het ov voor een robuuste basis,” aldus staatssecretaris van Veldhoven.

Investeringen in vervoercapaciteit en het beheer, onderhoud en vervanging van het materieel zijn in ieder geval noodzakelijk voor toekomstbestendig openbaar vervoer. Daarmee moet op méér plekken binnen 10 tot 15 minuten een trein, tram, metro of bus rijden, met snellere spoorverbindingen tussen Zeeland, Twente, Limburg, Groningen en Friesland in de Randstad en een betere treinaansluiting op België of Duitsland.

Menukaarten

Door middel van menukaarten moet inzichtelijk worden welke keuzes gemaakt moeten worden om dat te realiseren. Op die menukaarten is te zien wat de verschillende opties kosten, hoeveel nieuwe reizigers ervan kunnen profiteren en welke haken en ogen eraan zitten.

Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn zien alle partijen ook als één van de noodzakelijke investeringen die bijdraagt aan de verstedelijking en economie en die essentieel is voor veel andere investeringen in het spoor. Maar ook het aanpakken van de stations zoals Maastricht, Nijmegen, Zwolle en Eindhoven zijn nodig om ervoor te zorgen dat dit belangrijke knooppunten gaan worden, in plaats van knelpunten.

Twee miljard per jaar

Pepijn van Wijmen van APPM Management & Consultants, vertelde eind 2020 dat er volgens hem een investeringspakket van structureel 2 miljard per jaar extra nodig is, om de doelen vanuit het Toekomstbeeld te realiseren.

Lees ook: Oproep volgend kabinet: investeer meer in ov

Maar zo ver is het nog niet met de planvorming. Het komende jaar wordt de samenwerking en verdere planvorming voortgezet. “Nu nog de financiële middelen om de goede ideeën werkelijkheid te laten worden”, stelt hij via LinkedIn.

Emile Jutten, destijds Nederlandse Spoorwegen en nu gemeente Den Haag , reageert: “Na 7 jaar van denken, nu 7 jaar van doen. Laten we het hopen. Nee, ervoor gaan.”

Laat een reactie achter

Lees ook