Railforum-debat: durf te spreiden
dossier Post-corona

Railforum-debat: durf te spreiden

Durf te spreiden. Dat is de duidelijke oproep tijdens het politiek debat van Railforum op 13 april. Gedeputeerden, wethouders, vertegenwoordigers van vervoerbedrijven en betrokken marktpartijen bespraken waar het nieuwe kabinet aandacht voor moet hebben.

Prioriteit voor dit moment is het beter spreiden van reizigers. Van zorg- en onderwijsinstellingen vraagt men meer spreiding over de dag en avonduren. Het is een gezamenlijke opgave om ochtendspitsen te vermijden. Werkgevers moeten zorgen dat we straks niet allemaal op maandag, dinsdag en donderdag naar het werk gaan en er weer spitsen ontstaan.

Van openbaar vervoer naar publieke mobiliteit

Maar men heeft het ook over het spreiden van de woningbouwopgave. Niet alleen woningen bouwen in de centra van steden, maar ook in de regio, langs corridors van hoogwaardig openbaar vervoer en rondom knooppunten. Dit geldt ook buiten de Randstad. En indien men dit goed combineert met voor- en na transport en MaaS-diensten, blijft mobiliteit voor iedereen toegankelijk. Dit is een randvoorwaarde voor een inclusieve samenleving waarin iedereen kan participeren.

Richt de steden beter in op loop- en fietsafstanden

Men ziet dat we de stedelijke omgeving beter kunnen inrichten om de meeste voorzieningen, lopend of fietsend, binnen tien minuten bereikbaar te maken. Daarnaast is goed openbaar vervoer, gecombineerd met passende MaaS-diensten, nodig.

Hier kunnen nieuwe vervoersconcepten en bedrijven bij de grote vervoerders aansluiten. Judith Bokhove, wethouder van Rotterdam, was zeer in haar nopjes met de toezeggingen vanuit het Nationaal Groeifonds voor capaciteitsuitbreiding op de Oude Lijn. De verdichting langs deze ‘Stedenbaan’-corridor maakt duurzame, leefbare en bereikbare woningbouw mogelijk.

Leg ontbrekende schakels in railnetwerken

De gedeputeerde van provincie Groningen, Fleur Gräper, benadrukte er nog enkele schakels in de railnetwerken ontbreken. Zij noemde de Lelylijn, en kreeg bijval van haar collega Arne Schaddelee van provincie Utrecht, die ook pleit voor betere verbindingen met Duitsland.

Het is duidelijk dat de sector een oproep doet aan het nieuwe kabinet om de berekende investeringen van minimaal 3 miljard euro die nodig zijn voor een sterk, bereikbaar, duurzaam en leefbaar Nederland ook echt te doen.

Verbeter railcorridors naar het oosten

De verbetering van railverbindingen richting het oosten staat ook hoog op de agenda bij Wim van der Camp. Hij is Nederlands ambassadeur voor het European Year of Rail. Op 20 mei is er een Railforum online Meetup over hoe we slimmer naar meer internationale treinverbindingen komen. Als casus werken we dan de verbindingen richting Duitsland als eerste uit.

Gespreksleider en voorzitter Railforum, Jeannette Baljeu, concludeerde dat dit de vijf speerpunten zijn die de aanwezigen vanuit dit debat meegeven aan het nieuwe kabinet. En verenigd in het kennis platform Railforum werkt de sector graag mee aan een versnelde realisatie.

Laat een reactie achter

Lees ook