'Onze energiehuishouding moet slimmer'

dinsdag 25 januari 2022

Stevin-adviseur Rogier Pennings tijdens het Platform Duurzaam OV en Spoor op 8 oktober. Dagvoorzitter Pieter Litjens (linksachter) luistert toe © Stevin Technology Consultants

De elektrificatie in zowel het openbaar vervoer als personenvervoer gaat steeds harder, constateren CROW-directeur Pieter Litjens en energiehubexpert Rogier Pennings van Stevin. Maar dat brengt ook uitdagingen met zich mee, want hoeveel laadinfrastuctuur is daarvoor nodig? Zij pleiten voor slimmere oplossingen om energie te delen.

Pieter Litjens, directeur CROW

“De uitvraag naar en het aanbod van elektrische voertuigen gaat hard”, begint Litjens. Hij ziet een versnelling in de verkoop van reguliere voertuigen. Het vrachtvervoer en doelgroepenvervoer lopen weliswaar wat achter, maar vooral in het reguliere ov gaat het hard. Waren eind 2020 nog 1000 elektrische bussen in omloop, 20 procent van het totale wagenpark, in oktober 2021 waren dat er al 1800.

Toch signaleert de CROW-directeur, ook voorzitter van de uitvoeringsagenda Mobiliteit van het Klimaatakkoord, ook knelpunten. Want dat betekent dat steeds meer laadinfrastructuur beschikbaar moet zijn. “Hoeveel personenauto’s komen eraan?”, vraagt Litjens zich af. “Kiezen we voor waterstof of niet? Welke keuzes maakt het nieuwe kabinet? Die variabelen maken het erg onzeker.” Het Klimaatakkoord brengt momenteel in kaart hoe groot de energiebehoefte wordt in 2030.

Het is een onzekerheid die Rogier Pennings herkent. Hij maakt zich bij Stevin sterk voor de ontwikkeling van energiehubs, waar meerdere vervoerders en overheden hun energie slim kunnen delen: “Het onderwerp begon twee jaar geleden als een combinatie van smart grid-technieken met de transitie naar zero emissie. We moeten echt slimmer met onze energiehuishouding omgaan. De behoefte aan samenwerking op dit vlak groeit, maar iedereen zit nog erg op zijn eigen lijntje.”

Het kan slimmer

Daarom organiseerde Stevin, samen met Acquire Publishing, een eerste rondetafel over dit thema in 2020 en een vijftal Kennistafels Energiehubs in 2021. De opbrengsten? Pennings: “Technisch kunnen we energiehubs makkelijk realiseren, alleen organisatorisch is het nog lastig. Iedereen wil wel, maar wacht op elkaar. Maar regionale overheden kunnen nu al keuzes maken, we hebben geen tijd om te wachten. De aansluittijd van laadinfra bij netbeheerders is soms wel twee jaar, dus die aanvraag moet je ruim op tijd doen. Veel partijen voelen die urgentie nog onvoldoende.”

Om die urgentie aan te wakkeren organiseerde Railforum afgelopen oktober het Platform Duurzaam OV en Spoor bij een busremise in Rotterdam. Litjens was dagvoorzitter, Pennings was spreker. Stadsvervoerder RET vertelde de restcapaciteit van het metronet te gebruiken om de e-bussen te laden. De CROW-directeur nu: “Het was echt een eyeopener voor me toen ik hoorde dat ze het langste verlengsnoer van Rotterdam hebben. En ProRail heeft het langste snoer van Nederland.”

Catch 22

Litjens ziet dat de afwachtende houding van velen een catch 22-situatie veroorzaakt. “Het besef dat die laadinfrastructuur er moet komen, vergroot de druk op de netbeheerders. Alleen willen zij bijvoorbeeld meer garanties voordat ze het netwerk verzwaren, want zo’n kabel ligt er niet voor tien jaar. Maar concessiegebonden vervoerders kunnen die garanties niet zomaar geven. Gelukkig wordt verduurzaming een steeds interessantere businesscase voor private partijen, maar ook zij wachten nog af.”

“Het energiehubconcept spreekt me erg aan”, vervolgt hij. “Infrastructuur ordent en dat geldt ook voor de energie-infra. Wat zijn bijvoorbeeld logische plekken voor de energie-opwek en het laden en distribueren van voertuigen? Het is onder de grond al vol, dus kunnen overheden beter hun laadvraag groeperen. Ruimtelijke ontwikkeling, mobiliteit en de energie-infrastructuur vragen een integrale benadering. En dan kom je al snel uit op hubs.”

Samen met het ministerie van IenW en een aantal grote steden zet het CROW momenteel het landelijke platform Knooppunten en Mobiliteitshubs op. “Het zou goed zijn als het onderwerp energiehubs hier integraal onderdeel van uitmaakt.”

Over je ego heenstappen

Rogier Pennings, energiehubexpert Stevin

Pennings ziet dat steeds meer private partijen zich bezighouden met het onderwerp. “We hebben alleen perspectief nodig, een landelijke routekaart die iedereen aan de regionale of lokale omstandigheden kan aanpassen. Want de opgave in Noord-Nederland is heel anders dan in Amsterdam. Met zo’n landelijke routekaart kan iedereen makkelijk aan boord kunnen springen.”

Ook Litjens vindt dat van belang. “Veel publieke en private partijen zijn nu hetzelfde wiel aan het uitvinden. Dat zit ook in de organisaties zelf. Binnen Rijkswaterstaat en IenW weten werkgroepen elkaar vaak al niet te vinden, laat staan daarbuiten. Dat is zonde van de energie, zeker op een krappe arbeidsmarkt waarbij veel kennis ook aan de bovenkant verdwijnt.”

Pennings beaamt het: “Mensen of organisaties moeten over hun ego heenstappen, kijken naar het hogere maatschappelijke doel.” En dat weten die mensen ook wel, vervolgt Litjens, “maar de daad bij het woord voegen is iets heel anders. Daarnaast wordt vaak gesproken over innovaties, waar het eigenlijk om ‘uitvindingen’ gaat: slimme oplossingen of nieuwe producten die met behulp van projectfinanciering tot stand zijn gebracht. Het wordt pas een innovatie door zo’n uitvinding in de praktijk te brengen. Voor die praktische toepassing, liefst op grote schaal, is vaak te weinig aandacht en financiering.”

Plannen voor 2022

Dat kost veel verloren energie, benadrukt Litjens, ook voor zijn organisatie. Daarom gaat het CROW zich in 2022 meer richten op het bundelen van de kennis. “En dat betekent soms ook dingen niet doen of door een ander laten doen: binnen de Nationale Agenda Laadinfrastructuur is ook ElaadNL (het samenwerkingsverband van netbeheerders, red.) heel actief. Het is goed te weten wie wat doet, om te voorkomen dat we dubbel werk doen. Daarnaast hebben wij als stichting een maatschappelijke doelstelling, we gaan dus ook niet op de stoel van de markt zitten.”

Pennings zoekt die aansluiting graag, om de energiehub in 2022 een stap verder te brengen. “Stevin is de afgelopen 1,5 jaar bezig geweest om breed draagvlak te vinden. Nu is het tijd om aan te sturen op prototypes en pilots. En daar hebben we ook andere marktpartijen bij nodig. Want we moeten niet allemaal om één boterham vechten, maar samen een brood bakken.”

Dit artikel is eerder verschenen in het Trendboek Mobiliteit 2022. Wilt u het Trendboek nabestellen? Neem dan contact op met onze klantenservice.

En als voormalig technicus is er ook sprake geweest,dat 10 jaar geleden onze stroomnetkabels en de transformatoren hadden al moeten vervangen,en vooral in de 110 KV middelspanning.En over meer gebruik van Waterstof!.En een gelijkstroomnet-kabel hadden moeten aanleggen.Ziet via youtube.nl (tik in)TeneT:Verlengung von Glechstrom-Erdkabeln;gelijkstroom heeft het voordeel van meer energie-overdracht tov wisselspanning(tik in)Ist Wasserstoff die Zukunft?|Eneriewende Zwichen Wunsch und Wirklichkeit(tik in) Kampf um Strom-Welchen Preis Zahlen wir für die Energiewende/|SWR(tik in) Noor-das gröBte Sonnenkraftwerk der Erde:we kunnen energie(waterstof inkopen)nieuwe energiebronnen(tik in) Wendelstein 7 X Fusion device-visualized from contruction Data(tik in) Nu Scale Facility Tours(tik in) Building green-Sun on Earth(tik in) hitec:Das Stromnetz von Morgen:geeft weer het verschil tussen wissels/gelijkstroom(tik in) Ist wasserstoff die kohle der Zukunft?-was das Element für die Energiewende bedeutet]MDR Doken wat doen de energie-providers aan d komende stroomnet-uitval,wat in Deutsland al regelmatig gebeurt(tik in) Plötzlich dunkel(tik in)Mit der Energiewende in den Blackout?-wie sich das Stromnetz verändern muss|MDR Dok(tik in) Blackout-wie gut Sind wir Hessen auf Strom vorbereitet?Doku:en worden zulke nieuwe ontwikkelingen ook verteld aan de gebruikers?.

aanvulling: wat de infratructuur betreft:via youtube.nl (tik in) WORLDS FASTEST TRAINS-MAGLEV "capable"of 3.500 km/h(tik in) Mega Future Trains|Megastrutures|Free Documentary:geeft weer dat het hele Randstad minder de dagelijkse terugkerende File's, hadden kunnen teugbrengen.Met 431 km/h binnen een half-uur in het woonwerk verkeer naar gebieden in Nederland nog héél veel woongenot aanwezig is.Weer een zo gemiste kans,uit een ver verleden.Ze worden nog gemaakt door de Duitse Firma Siemens voor de Chinese Spoorweg.Maar ook de 1500 volt gelijkstroom zou moeten worden aangepast naar 3000 volt gelijkstroom voor de Elektrische Treinen in Nederland:voordeel betere tractie,en de treinen kunnen dichter achter elkaar rijden op dezelfde baanvak.De gelijkstroom wordt geleverd door de bekende Energie-providers gelevers aan de NS,maar dan moet wisselstroom weer door gelijk-richters omgezet naar gelijkstroom.Daarnaast heeft gelijkstroom nog een bekend probleem,vonk-overslag en de stroomkabels moeten een bepaalde dikte hebben.je hebt te maken met de Wet van Ohm: U=I xR spannig=ampare x weerstand.En ook om het dansen van de stroomkabels te voorkomen,is wisselstroom van de hoge-snelheids-treinen van 25 KV(25.000 volt) heeft een dunnere bovenleiding,en is ook dunner,voorkomt dat bij de zeer hoge snelheden,de bovenleidingen gaan zwapperen.Daarnaast heeft de Duitse DB een eigen energie-centrale gelegen in Köln,om zeker te zijn van constante stroomnet voor de zeer hoge trein-snelheden boven de 200/km/h.En dat is weer het verschil tussen de exakte waarheden/bevindingen van Kabel-Nederland tov. de Schotelbezitters,het s feitelijk om te huilen wat ze de Kabel-kijkers aandoen,maar het gaat om de TV kijkcijfers.En dat past meer in een zeer goed onderbouwde informatie TV Talk-Show>maar over techniek moet je niet zijn bij de Presentatoren van de bekende Talk-Show Tv programma's.Het zijn net papagaaien,die vaak dezelfde inhoud dagelijks weergeven.En dat is mijn visie als voormalig technicus,om meer de exakte informatie die ik citeer,door te geven.Ik adviseer ook mijn Familie/Buren/Bekenden etc. om wat fysiek geld in huis te hebben,inzake dat onze stroomnet een BLACK-OUT kan doen ontstaan.Zoals ik u al vaker heb doorgegeven.Maar de goed-opgeleide techneuten worden hier in Nederland bij de strot gegrepen,en uit het zicht van de Media en de Camera's gehouden,door vaak de ALPHA opgeleide (deskundigen) de meer media-geil zijn.En kunnen beslissen,door vaak hun onkunde,inzake wat technisch mogelijk is. Mijn laatste goed onderbouwde exakte inormatie,die ik alleen maar citeer,zonder eigen belang.Maar voor mij,meer betekend voor hersen-training.Adieu.

Geachte Redactie:ik erger mij al lange tijd aan de beperkte informatie,inzake de nieuwe energie-opwekking.Ik citeer alleen de exakte waarheden.Ziet via:youtube.nl (tik in) Wie Wasserstoff die Kohle der Zukunft werden kann|Gut zu Wissen|Doku|Energie|BR:geeft weer de waterstof-ontwikkeling oa waterstof-treinen/Vliegtuigen/Vervoersbussen/Waterstof-auto's/Staalfabrieken/op de Eemshaven (Groningen) Maasvlakte komen de komende jaren,de grootste waterstof-energie-opwekking-centrale's.Om ook waterstof op te slaan,als er te weinig stroom zal worden opgewekt,om een BLACK-OUT te voorkomen(tik in) 6 Probleme der globalen Energiewende(Hans-Werner-Sinn)|4 pi-klima-Symposium(tik in)Toyota and Yamaha are developing a Hydrogen interval combustion V 8.Via Google.nl(tik in) waterstof auto 2025 en zap naar Toyota Prius krijgt waterstofmotor in 2025(niet bedoelt voor reclame)maar aangeeft dat ook Honda-BMW-Renailt en ook Daf/Hyundai/MAN/Mercedes etc bezig zijn voor meer waterstof-gebruik in zware vrachtverkeer.Maar ook in het belang van de economie van de BV Nederland,voor de productie van waterstof.Lange tijd erger ik op die reaktie's die vaak een verkeerde informatie weergeven,in de hele wereld staat waterstof-gebruik als nieuwe energie-opwekking in de belangstelling.En waterstof-kunnen we in Nederland zelf produceren,en gaan gebruiken.Wat u doet met mijn laatste ingezonden exakte info;laat ik over aan uw denkbeelden/gedachtengoed.Adieu.

Geachte Redactie: een mooi voorbeeld om slimmer om te gaan en energiehuishouding moet slimmer,en ook voor de lezers een goed voorbeeld.Op 18 Juni op de Zaterdag is in het nieuwe te bouwen Rijnstate Ziekenhuis in Elst (gld) van 11 uur t/m 15 uur de bouwhekken geopend,voor een inkijk en de info inzake het het gebruik van Waterstof,als eerste in Europa.Deze week ia een waterstof-tank van 26.000 waterstof geplaats,uit Norwegen.En ook in het belang voor de stroomlevering,omdat je waterstof kunt opslaan,heel veel zonnepanelen zullen zorgen voor om waterstof te kunnen gebruiken,maar ook zijn er plannen om waterstof-auto's daar kunnen tanken.Hulde voor die Directie-lid voor zo'n visie.Maar ook een rondgang en uitleg voor het gebruik van waterstof,in het nieuwe Rijnstate Ziekenhuis een aanrader.

Geachte Redactie: ook voor de lezers,ziet via: opwegmetwaterstof.nl datum 16-2-2022 Rijnstate eerste Ziekenhuis in Europa,met waterstof-gebruik.Dank voor uw aandacht.

Geachte Redactie:zoals ik al vaker beaamden,netstroom uitval. Via het nieuws weer stroomuitval in Vroomshoop enige uren,oorzaak onbekend zei de netbeheerder.aan RTV Drenthe.Ziet via youtube.nl (tik in) Blackout-wie gut sind wir in Hessen auf ohne strom vorbereitet?|doku.Geeft weer de exakte oorzaken,inzake het ontstaan van een Blackout. Steeds meer warmtepompen/airco's/elektrische auto's-elektrische vervoersbussen/oplaadpalen etc. zullen steeds meer ook in Nederland netstroom-uitval geven.Ook door de veroudering van de oudere stroomnet,ontstaat een inwendige corrosie en structuur verandering in de koperen-net-leidingen,en dan ontstaat er meer weerstand,wat de zuivere sinus van 50 hz wisselstroom zal veranderen.10 jaar geleden hadden de verantwoordelijken de belangrijkse stroomnet-leidingen en de Trans-formatoren moeten vervangen.Toen lagen de koperprijsen/werklonen op een lager niveau,en nu moeten de afnemers/gebruikers de hoofd prijs gaan betalen,voor al die aanpassingen.En dat zal vooral in de landelijke Media niet worden meegenomen. De echte Techneuten weten wel beter.

Geachte Redactie:als de landelijke media eens een eerlijk verhaal zouden doorgeven,via kabelland Nederland,dan zouden er minder frictie's ontstaan,in vaak de onbekende factoren inzake Energie-opwekking.Het is nu zwemmen in het onbekende,geen inhoudelijke Talk-Show TV praat=programma's,waar gaat het feitelijk over.Laat de echte hoog-geschoolde Technisch onderlegde eens hun kennis overbrengen,inzake alles wat met klimaat/milieu aspecten te maken heeft,en wat in de techniek wel en niet mogelijk is,in de nieuwe vormen van energie-opwekking.Oa waterstof/kernfusie-reaktoren/via google.nl Energie uit de ruimte,en wat er nu nog niet mogelijk is,kan in 2050 wel van betekenis zijn.Vertel het eerlijke verhaal.

Geachte Redactie: voor de geinteresseerde lezers:de energie-opbrengst voor de toekomst.Via youtube.nl (tik in) Germany's New Nuclear Fusion Reaktor SHOCKS the Enter Industry(tik in) Nuclear Fusion Breakthrough:China's Tokamak Fusioen Reaktor Sets Major Record.En dat is de toekomst van nieuwe energie-opwekking,het samensmelten van waterstof-atomen en daardoor ontstaat een helium-plasma-ring van 150 miljoen graden,en die plasma ring wordt in stand gehouden,door zeer krachtige Neodym super-magneten.En door die aftekoelen naar -270 graden,onstaat er practisch geen weerstand.Maar ook de Lasertechniek is in ontwikkeling,voor de energie-opwekking.Met mijn huidige leeftijd van 78 jaar,zal ik dat niet meer meemaken.Vind ik dat jammer!,nee toch,Maar wel in het belang van de BV Nederland.

Voor die lezers die de komende Technologische Innovatie Technieken omarmen.Via RVO.nl (Rijksdienst Ondernemend Nederland) de vele inhoudelijke informatie,en dat is héél divers.En weten die milieu-aktivisten,die zich met 3 secondenlijm zich vast ketenen,dat ook!.

Voordat deze belangrijke thema,zal gaan verdwijnen achter de horizon.Voor de toekomst van onze kinderen/kleinkinderen,in wat voor wereld laten we voor hun achter!.Gezien hun toekomst,inzake de nieuwe energie-bronnen,en de leefbaarheid in onze volle Nederland.In 2050 30 miljoen inwoners,die moeten eten/plassen/poepen.En zoals Frans Timmermans verwoorden,er kunnen oorlogen ontstaan,inzake de dagelijkse eten.

Geachte Redactie: via Google.nl (tik in) koning bezoekt arnhem 16 november 2022: Koning op bezoek bi waterstofbedrijven in Arnhem 16 november 2022,groeiende waterstofeconomie(tik in) Energie uit de Ruimte en via opwegmetwaterstof.nl Groene waterstof van zonne-energiecentrale in de ruimte.Zoals ik al eerder beaamden,dat vooral China zich gaat volledig zal inzetten,voor meer energie-opbrengst.Vooral omdat China over de kennis en de mogelijkheden hebben,en ook over raketten beschikken die een energie-centrale in de ruimte mogelijk te maken.Deze techniek wordt al vele jaren gebruikt voor de energie-opwekking van de honderden Satellieten die al meer als 40 jaar in de orbiter-baan om de aarde draaien.en globaal 38.000 km boven de evenaar,met een snelheid van 11.000 km per/h gezien kan worden als een vast punt voor oa mijn Schotel,die deze signalen in de horizon/verticale uitzend-format met 12 Ghz via mijn LNB worden omgezet naar 2.4 Ghz,is het maximale hoogwaardig signaal wat nog door de coax-kabel getransporteerd kan worden,om het bekende demping van het signaal te voorkomen.Maximale bandbreedtes van de coax-kabel is 2.4 Ghz.Dit probreem kent de Glasvezelkabel niet,omdat het signaal door licht-signalen niet kan worden beinvloed door magnetische velden,van buitenaf.Ziet als voorbeeld:youtube.nl (tik in) 8 K 120 Hz demo by NHK Japan.En daarnaast gebruikt de nieuwste LG OLED UHD (140 cm schermbreedte) veel minder energie,doordat de miljoenen scherm-pixels zelf licht geven,en niet door vele achtergrond-ledjes zoals bij de LCD/Led. achtergrondverlichting.Het dynamisch-contrast via de OLED techniek haast niet te evenaren en via HDR formaat(beeldverwerking)geeft dat geeft een bioscoop-effect,zoals de makers van de Films is bedoelt,in de beste beeld/geluidskwaliteit.Maar ook de geluidskwaliteit van de duurdere OLED 4 K UHD platte TV's hebben vaak een ingebouwde luidsprekers,die per merk,een fantastische geluids-belevenis weergeven.En dat vertaalt zich,in lagere stroomkosten,geen soundbox die extra energie verbruikt.En vertaalt zich,heel slim te zijn,in onze energie-huishouding.Doet uw voordeel mee.

Energie opwekking voor de toekomst voor onze kinderen/kleinkinderen,en ook een stabiele energie transport om een BLACKOUT te voorkomen.Windmolens/Zonnepanelen zijn pulserende energie-opwekking,geen wind,geen stroomopwekking,en bij zéér harde windvlagen en krachtige storm,worden de windmolens uitgeschakeld,omde windvanen horizontaal te draaien,om een techniek niet te beschadigen,zoals tandwielen etc.Als de zon minder schijnt,het zelfde verhaal,minder energie opwekking.Via youtube.nl (tik in)Update zur wasserstoffpaste-Revolution in der Wasserstoffspreicherung(tik in) Rolls-Royce|Small modular Reaktors(tik in) NuScale Test Facility Tours.Binnen 5 jaar te modular te plaatsen,en weinig kerafval.En dat geeft de zéér slimme innovatie technieken.En lezers reageer nu eens op deze technologische ontwikkelingen.Via andere Thema's ziet ik ook de ingezonden reaktie's.

Geachte Redactie: ik kan vele jaren geleden op de verkeerde gezeten,maar wel geleerd op te denken/logisch denken/analytische denken,en geleerd om vooral technische onderbouwde tekeningen,te leren begrijpen.Bedrijfsmatig kregen we een cursus logisch denken:via Google.nl (tik in)Venn Diagram:logische grafische diagram,uitgedrukt in Cirkels.Vandaag Omroep Flevoland,tekort ontstaat in de snelwegen van ons Hoofdspanningnetwerk.Het is om te huilen,dat globaal 15 jaar geleden toen alles is al aangepast,door nieuwe netstroom hoogspannings 380 KV wisselstroom maar ok in de middelspanningen van 110 KV ook de Transformatoren niet zijn aangepast,zoals ik al eerder beaamdem.Wat een tomelose weinig zeggende visie van de verantwoordelijken.Via youtute.nl (tik in) Waterstof Rijnstate Elst:wat een visie heeft die directeur,vooral waterstof-opwekking als energie-bron,om ook schommelingen in de energie te voorkomen.Via youtube.nl (tik in) Maarten Abbenhuis van Tennet over het volle stroomnetwerk in Flevoland,en de verantwoording legt bij het bedrijfsleven(tik in) Deutschland im Jahr 2050-Teik 2:Blick unser leben der Zukunft( Repoertage):geeft weer het belang van de zuivere sinus van 50 Hz wisselstroom,en ook als door corrosie de inwendige structeur van de koperstroom-leidingen gaat veranderen,en daardoor meer inwendige weerstand zal ontstaan(tik in) Energiekrise:Wind und Sonne allein reichen nicht|# 35 Energie und klima Vorlesung(tik in) Stromversorgung im Jahr 2020.En dat is nu het verschil tussen het dom houden van de Kabel-kijkers Nederland en de Schotelbezitters,die veel meer de exakte waarheden en bevindingen FTA(FREE TO AIR) kunnen ontvangen.Via NDR.de zap naar A-Z themen:en neem kennis van windkraft/energiewende via deze Duitse Deelstaat Omroep,wat een informatie,daar kan de onze staatsomroep NPO/Regionale/Commerciele in het Nederlandse Omroep Bestel nog van leren.Vooral de Duitse MODERATORS hebben vaak door meer Technische kennis en interesse,een voorbeeld funktie hebben inzake de exakte innovatie kennis overdracht.En dat is mijn ervaring in het globaal bezit van 25 jaar Satelliet-ontvangst.Ziet ook via: Google.nl (tik in Feedhunters) en neem kennis van deze bijzondere Hobby(alleen voor huishoudelijk)gebruik van de opstralen van die FEEDS uitgezonden,gezien vanaf de zichtbare kant van de Aarde.Huidige leeftijd 78 jaar,en behoor tot de nieuwe Generatie Senioren,die héél kennis hebben opgedaan,en dat is héél divers.Wat u doet met mijn ingezonden betoog,behoort tot uw competentie.Adieu.

Geachte redactie:als de stroomnetbeheerders slimme waren geweest,dan hed men globaal 10/15 jaar geleden de koperen-stroomnet leidingen/transformatoren moeten vervangen.In Flevo en vorige week een krachtstroom-transformatoren in de 110 KV middelspanning(100.000) volt wisselspanning uitgevallen,en men weet niet waarom?.En dat er div. BLACKOUT(netstroomuitval) zullen plaats vinden.Endat kan in vele EU gebonden landen gaan gebeuren.Frankrijk is al bang voor een Blackout,omdat daar div. kernfusie-centrale's worden uigeschakeld,maar ook in Duitsland zijn div kernfusie-centrale's uitgeschakeld.Probleem is ontstaan:veel meer stroomnet-aansluitingen,voor meer energie-verbruik.En dat kan een Totale blackout geven.Via: youtube.nl (tik in) Mit der Energiewende in der Blackout,als de zuiver sinus van 50 Hz zal vernaderen(tik in) Plotzlich Dunkel.Mijn advies zorg voor wat geld in huis,en ook voor 10 dagen FOOD in huis(blikken etc.,en voldoende kaarsen.U mag om belasting-redenen als echtpaar 1020 euro! in huis hebben,zonder opgave bij uw jaarlijkse belasting-opgave.Wees waakzaam,in uw besluitvorming.

Geachte Redactie: als laatste info: via youtube.nl (tik In) Presentation NUScale Small Modular Reaktor(SMR) (tik in) updated NUScale Power Module Loading Animation:geeft weer de nieuwe energie-bronnen en binnen 5 jaar te plaatsen,inzake de energie-opwekking.Adieu.

Geachte Redactie:voor onze kinderen/kleinkinderen de nieuwe energie-bronnen en de toekomst van energie-opwekking.Via youtube.nl (tik in) Thorcon,der fortschttlichste Kernreaktor auf dem Planeten(tik in) offshore windparks- Energiewinnung der Zukunft (Reportage).nieuwe informatie binnen gekregen.

Geachte Redactie:nieuwe energiebronnen voor de toekomst.Via youtube.nl (tik in)GE HITACHI Small Modular Nuclear Reaktor BWRX-300 Advances Carbon Free Energy|GE( vooral het Japanse bedrijf is wereld beroemd in de technologische ontwikkelingen( ziet via HITACHI.com, via youtube.nl (tik in) Hydrogen Fuel Cell: How it works(tik in) How Do Hydrogen Fuel Cells Work?:geven zeer op een deskundige uitleg,inzake de toekomst voor de energie-opwekking,voor de toekomst van onze kinderen/kleinkinderen.

Geachte Redactie: wie zijn toch die Deskundigen!(Wc Eend).en geven vaak geen info bij stroomnetuitval,wat al regelmatig ook bij inwoners met postcode..... voorkomt,het waarom weten de energie-providers niet?.Zoals ik al vaker beaamden in Duitsland wel.Via youtube.nl (tik in) Schreckgepenst Blackout|Abendschau|BR24(tik in) 50 hz-Wie wir einer Blackout vermelden(tik in)Blackout-Wie gut Sind wir Hessen auf Srom Vorbeiret?|doku.Het is om te huilen voor de Kabelkijkers in Nederland,HET WAAROM inzake de komende plaatselijke stroomnetuitval(BLACKOUT) en de weergave om een noodpakket in huis te hebben.Nu ook weer Redactie,mijn laatste exakte info inzake oa klimaat/milieu/en de netstroomuitval,wat ben ik als Senioor van 78 jaar dat ik een Technische opleiding heb genoten,voordat ik met pensioen ging.Nogmaals bedankt voor het plaatsen van mijn exakte waarheden.Adieu.

Geachte Redactie:als energie-verbruiker moet ik evt beschikken over een warmtepomp,slim idee totaal niet! voor de CO 2 reductie.Via youtube.nl (tik in) Warum braucht meine Wärmtepumpe so viel Strom? Teil ||.En dat kan bij vele gebruik weer een BLACKOUT(Energiewende) stroomuitval ontstaan.Wie zijn toch die WC eenden,die een verkeerde voorstelling geven.Maar vergeten dat er ook zeer goed opgeleide Senioren,zich niet laten beinvloeden.Je huis(woning)zéér goed isoleren is een winst en kan de hoogste winst-rente opleveren.Het is weer om te huilen,wat een info via die tomelose TV reclame's,die mijn 4 K OLED LG(144 cm) beeldscherm vervuilen,wat een niet doordachte reclame-boodschappen.Ik krijg er onderhand een BIPOLAIRE geheugennis storing door.Daarom al kijk ik via mijn schotel naar de vele Duitse TV/Radio TV informatie programma's.Wat een exakte kennis overdracht via Kabelland Nederland tov de Schotelbezitters,in de exakte ontvangst en dat is héél divers.Vond nog even belangrijk om dit te vermelden.Adieu.

Mijn voorstel: om in het nieuwe Regerings Tweede Kamer Fractie's,meer kamerleden die meer over parate vakkennis beschikken inzake vooral technische innovatie en dat kunnen uitdragen.En niet meer zoals eerder het geval was,het plaatsen van de bekende poppetjes die meer een Alpha opleiding,maar ook over héél weinig technische kennis beschikken.In het belang van de BV Nederland.Zoals de blamage van de inkoop van de Fyra-treinen,die door een van de beste Japanse treinen-bouwer,hofleverancier van de Engelse/Schotse spoorwegen de Firma Hitachi door Hitachi Italie weer zijn aangepast,en rijden weer in Italie als hogesnelheids-treinen/blamage van de vele nieuwe Trucks voor de Defencie die 4 cm te hoog waren,dan laat je toch eerst een Truck door Nederland rijden,voordat je een verkeerde beslissing neemt.En heb ik nog niet over de verkeerde al jaren de inkoop van de verkeerde ondersteunende politie-auto's,zoals in Engeland de Politie allemaal over de BMW's beschikken,en de hybride e-auto's hebben vervangen.Maar ook over het klimaat/milieu-aspecten,dat vooral globaal 15 jaar geleden,de stroomnetkabels al hadden moeten vervangen door dikkere kabels,en nu zitten met evt stroomnet-uitval,door er teveel energie zal worden opgewekt.En ziet vooral mijn ingezonden exakte reaktie's via Alle Thema's Duurzaamheid:Waterstof;massa is kassa en via Energie pag 3: onze energiehuishouding moet slimmer.Maar ook de ontwikkeling van de nieuwe energie-bronnen zoals waterstof/kernfusie-reaktoren die werken met de fusie van waterstof-atomen.En vooral voor de komende Generatie Burgers,is het balang voor de toekomst van de BV Nederland,beschikken, over Tweede Kamer Fractie-leden die beschikken over een Tunnelvisie.Maar wel over vakmanschap en dat kan héél divers zijn,en besluitvorming inzake het belang van het OV-vervoer,vooral de inkoop van waterstof-aangedreven vervoersbussen,in hun parate besluitvorming.Met mijn huidige leeftijd van 79 jaar,vind ik dat een belangrijk gegeven voor de Nieuwe Generatie Inwoners,van het prachtige land:WAT NEDERLAND betekend,in de innovatie van de het heden en de toekomst van vooral de technologische innovatie technieken,en anders worden we opgevreten door de parate kennis uit de Aziatische landen,en laat dat niet gebeuren.Het zal mijn tijd wel duren,gezien mijn leeftijd,als voormalig techneut,en behoort tot de nieuwe Generatie Senioren.Adieu.Ik ga wel stemmen,en dat is een democratie's recht.

Eindelijk meer ruimte voor zéér goed Technisch onderlegde Tweede Kamer Fractie leden,in het belang van de BV Nederland.In de komende verkiezingen in November.Die weten oa wat betekende de nieuwe energie-bronnen,en slimmer weten om te gaan met het investeren/aanschaf van de SMALL Modular Kernfusiereaktoren oa ITER in opbouw in Frankrijk en de Wendelstein 7-X stellarator in Duitsland.Maar ook weten voor de energie-transport De Wet van Ohm betekend,maar ook weten wat Nikola Tesla heeft betekend, de ontdekker van de wisselstroom/inductie-motoren/krachtstroom-transformatoren/magnetisme/draadloze energie-overdracht.En over héél veel kennis beschikken inzake de nieuwste technologische innovatie technieken.Dat is ook mijn delemma:welke politieke partij kan daar aan voldoen?.Eindelijk ruimte voor de nieuwe jonge generatie,en dat kan héél divers zijn,die de vrijgekomen plaatsen in de Tweede Kamer Fractie kunnen opvullen.En totaal niet beschikken over TUNNELVISIE,maar wel vakmensen die vertrouwen gáán uitstralen.In hun parate kennis besluitvormingen.En daar kunnen die Tomelose Talk-show TV praatprogramma's(waar gaat het vaak over!)een ander geluid laten horen.Door ook meer in hun TV praatprogramma's eens de echte Techneuten(deskundigen) uit te nodigen,maar het gaat natuurlijk om de kijkcijfers.En de parate kennis van de presentatoren die vaak technische onderwerpen links laten liggen.Want het moet blijven binnen de denkbeelden/gedachtengoed van de vaak alpha opgeleiden presentatoren.En daardoor ontstaan ook de vele frictie's in de diffirentiatie in kennis overdracht,in onze samenlevensverbanden,van het kijkers-publiek.Wie gelijk heeft,of wilt hebben,aan u de keus,voor het stemmen voor een nieuwe Regerings-Kamer- Fractie Leden.

Het is netweer:oude wijn in nieuwe verpakking,en ook zowel in de politiek,het verplaatsen van de Tweede Kamer Fractie Leden,poppetjes,die over stappen naar andere politieke partijen.Maar zullen ze ook zorgdragen voor meer Technisch hooggeschoolde Technisch geschoolde Deskundigen!.Die de lege ontstane politieke kamer zetels kunnen plaatsnemen.Ik ga stemmen op die politieke partij,die daar aan zal voldoen.Trap er weer niet in,als komende stemmers,Maar kies voor die Tweede Kamer Fractie Leden,die weten dat we niet allemaal elektrisch kunnen autorijden,gelezen vandaag,dat in China de grootste auto-kerkhof van de wereld,vol met elektrische auto's,die niet meer te verkopen zijn.Maar ook de Duitse Auto-industrie zit met met de handen in haar,in de slechte verkoop van E-auto's.Maar het is allemaal fantastisch met de aankoop/verkoop van E-Auto's en de Elektrische vervoersbussen.Maar als het fantastisch informatie worden weergegeven,dan gaat bij mij,gelijk,mijn nekharen overeind staan.Ziet via:(bronvermelding) waterstofmagazine.nl de nieuwste exakte informatie,inzake het meer gebruik van waterstof-aandrijvingen.250 Elektrische Chinese vevoersbussen zijn overgenomen,een en al ellende gegeven in de div. provincie's,wat algemeen bekend was.WC eend,koopt 250 China's probleem-vervoersbussen in,en de andere WC eend,zit jaren vast aan héél veel ellende,in de aankoop daarvan.Wanneer zullen de echte waarheden verteld worden,naar de Burgers toe,die moeten toch via de verplichte verdisconteerd in onze Belastingstelsel betalen.Zolang de subsidie dienst zal uitmaken in de EU gebonden lidstaten,in de aankoop van de Elektrische Auto's en de Elektrische vervoersbussen.Maar de verlosser is de aankoop van waterstof-aandrijvigen en dat is héél divers.Maar het zal mijn tijd wel duren,met mijn huidige leeftijd van 79 jaar.In het belang van de BV Nederland.ga wel kiezen in November.

Zoals ik al eerder beaamden,al vele jaren de verkeerder keuze's in de aankoop van de Politie-auto's en de ondersteunende Politie-korpsen.In de 70 jaren werden de Volkswagen Kevers vervangen door enige aankoop van de Fiat 127 in de korpsgroep oa in Raalte bij de korps Rijkspolitie,en daarna de keuze's die totaal niet geschikt waren voor goede onderbouwing voor de vele taken van de Rijkspolitie.Ook de Mercedus B Klasse zou de ideale Politie-auto's zijn!.Maar nu ge kozen voor de BMW en de hybride uitvoering,van een ander merk. De Engelse Politie heeft de hybride auto's vervangen,omdat ze niet aan de gestelde eisen voldeden,en ook rijden in de BMW die toch een ander aanzien geven.Heel veel voormalig Rijkspolitie-agenten zijn gefrusteerd omdat de Witte Muizen(Porsche's) werden vervangen.En dat noemt men goed overleg!.De toekomst voor de aanschaf van de Politie-auto's,zijn de waterstof-auto's die worden aangedreven,ook BMW komt met een waterstof-auto in de verkoop,in samenwerking met Toyota(Mirai) Ook de Duitse Politie oa in Berlin en meerdere Korpsen beschikken al over Waterstof-auto's.Binnen 3 minuten waterstof-getankt.En dat is een voordeel als beschikt over zéér goed opgeleide Technische onderlegde Deskundigen.En niet over Boekhouders,die kijken alleen wat is de kostprijs.Vandaar mijn interesse voor meer Technische Tweede Kamer Leden,in de nieuwe Regerings-Politiek.En dat is mijn ervaring als voormalig ambulant technicus,en kwam bij 7 voormalige Rijkspolitie-Districten,en Bedrijfsleven etc. landelijk gelegen,en niet afhankelijk van het openbaarvervoer,dan was ik nu nog onderweg.Alles naar waarheid ingevult.En overtuigend bewijs ingezonden.

Welke politieke partij, heeft mijn voorkeur,om te stemmen inzake hun technologische kennis! Maar het gaat weer over het plaatsen van de bekende poppetjes, en meer het eigenbelang van hun politieke voorkeur. Welke politieke partij bezit die hoog opgeleide Technisch onderlegde Deskundige in de Tweede Kamer Fractieleden, zoals Prof Dr ING en meerdere die over Technologische kennis beschikken, maar ook heel veel kennis over openbaarvervoer, en zowel de E-vervoersbussen, en wat weten ze de geweldige ontwikkeling van Waterstof-aandrijvingen en dat is heel divers. Maar ook over de nieuwste Energiebronnen, zoals de Small kernfusie Reaktor en, en meer hoogstaande technologische innovatie-ontwikkelingen,die aansluiten voor het belang van de Bv Nederland en de toekomst voor onze kinderen/kleinkinderen.Mijn vraag als 79 jarige Senioor.welke politieke partij kan mijn voorkeur wezen! Want het is wel een Democratie's Recht om te kunnen stemmen. Ik ben een zwevende kiezer.

BAM wil 6 SMALL Modular kernfusiereaktors gaan bouwen in Nederland,in samenwerking met Rolls Royce en,die als bouwpakket binnen 5 jaar gebouwd kan worden.En heel veel Energie kan opwekken.Zoals ik al vaker beaamde dat windmolensenergie en zonnepanelen niet de Energie kunnen opbrengen.Waterstof-atomen kunnen dat wel door kernfusiereaktors en geen kernafval.En stond vandaag in een landelijk Dagblad.En waarom wist ik al veel eerder!, omdat ik via de door mij bekende informatie-bronnen via buitenlandse media,die op waterstof-atomen door zeer hoge magnetische impulsen,er een Helium-Plasma-Ring van 150 miljoen graden,in stand
gehouden,door neodym-super-magneten.En dat zijn de nieuwe Energie-bronnen in ontwikkeling.

Met mijn leeftijd van 79 jaar zal ik het niet meer meemaken!.We staan aan de vooravond van Technologische ontwikkelingen,zowel in de NANO als in de Vervoerstechniek,de inzet van de nieuwste Generatie Robots en de Gezichtsherkenning.via youtube.nl (tik in) How China Tracks Everyone(tik in)ALL New Honda Asimo 2018 at USA Science and Engineering Festival(tik in) Evolution of Boston Dynamics Since 2012(tik in) Boston Dynamics Robot.Geeft weer de ontwikkelingen van de Robots,die ingezet kunnen worden om personeels tekorten optevangen? ook in het openbaar-vervoer?.Maar ook in de ouderen-zorg!.Maar ook het autonoom besturen van Vervoersbussen?.Wat nu nog niet mogelijk is,kan over enige tijd wel mogelijk zijn ontwikkeld.Vooral uit de Aziatische landen,komen vooral de nieuwste technologische ontwikkelingen.De tijd zal het leren.Dynamics is over genomen door Hyundai,en die Zuid-Korea wereld-beroemde firma zal het verder blijven ontwikkelen.

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Bijna 100 miljoen voor elektrische treinen van en naar Zutphen en Hardenberg

16 apr om 15:36 uur

Tussen Almelo en Hardenberg en tussen Zutphen en Oldenzaal rijden nu nog dieseltreinen, maar daar lijkt…

Lees verder »
descriptionArtikel

Spoordijken misschien niet goed genoeg voor zwaardere en langere treinen

11 dec 2023

Er is meer onderzoek nodig naar de stabiliteit van spoordijken om zeker te weten dat deze grond het groeiende…

Lees verder »

Hoe Arnhems trolleynet de energietransitie kan helpen

4 dec 2023

Zeg je Arnhem, dan zeg je trolley. Het trolleynetwerk bestaat al 75 jaar en wordt met de trolley 2.0 geüpgraded…

Lees verder »

BRT: Kansrijk, maar gemakkelijk noch goedkoop

1 dec 2023

Dit artikel is een voorpublicatie van het boek ‘Betere bus’, over BRT en andere vormen van hoogwaardig…

Lees verder »

Energiehubs? Ga voor het collectief!

17 nov 2023

Henri Bontenbal is de huidige lijsttrekker van het CDA. Een jaar geleden interviewden we hem voor onze serie…

Lees verder »
descriptionArtikel

Ov-bedrijven hebben sleutelrol binnen energietransitie

29 sep 2023

De energie zit er goed in, tijdens het evenement ‘Energie in het OV’ op dinsdagmiddag 12 september aan de…

Lees verder »

Hoe ontwerp kan bijdragen aan (on)toegankelijkheid

25 sep 2023
De fysieke toegankelijkheid van het openbaar vervoer wordt geregeld in de Wet gelijke behandeling op grond van…
Lees verder »

Barneveld-Noord kan goede energiehublocatie zijn

10 aug 2023

Barneveld-Noord kan een goede energiehublocatie zijn, vertellen burgemeester Jacco van der Tak en wethouder…

Lees verder »