Rli wil integraler bereikbaarheidsbeleid

vrijdag 12 februari 2021
timer 3 min

Niet-infrastructurele oplossingen moeten een grotere rol spelen in het bereikbaarheidsbeleid van het Rijk. Dat adviseert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) aan een volgend kabinet.

Het advies ‘Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid´ is op 10 februari uitgebracht op verzoek van de Tweede KamerIn het bereikbaarheidsbeleid ligt de focus nu nog te eenzijdig op het wegnemen van verkeerskundige knelpunten en op investeringen in projecten voor nieuwe infrastructuur. Andere oplossingen, zoals spreiding van verkeer gedurende de dag, digitale alternatieven of slim verstedelijkingsbeleid, zouden zwaarder mee moeten wegen in de keuzes om de bereikbaarheid te verbeteren.

Potentieel wordt onderschat

Niet-infrastructurele oplossingen zijn al langer onderdeel van het bereikbaarheidsbeleid, maar het gaat vaak om tijdelijke programma’s en pilots. Soms ligt het politiek of maatschappelijk zo gevoelig dat de oplossingen niet eens worden betrokken in de afweging. De focus van het overheidsbeleid blijft daardoor nog te vaak gericht op de aanleg van nieuwe of de uitbreiding van bestaande infrastructuur.

Door de coronamaatregelen worden online thuiswerken en videovergaderen in hoog tempo gemeengoed. Uit deze positieve, maar ook negatieve, ervaringen zijn lessen te leren, die volgens de Rli in de komende kabinetsperiode versneld een plek in het bereikbaarheidsbeleid dienen te krijgen.

MKBA’s moeten brede welvaart dienen

De Rli vindt ook dat bij het bereikbaarheidsbeleid andere opgaven op het gebied van klimaat, milieu, verstedelijking, veiligheid en sociale opgaven moeten worden betrokken. Die hebben impact op het bereikbaarheidsbeleid en andersom. Het vergroten van onze welvaart in brede zin van het woord zou volgens de raad het ijkpunt moeten zijn om de juiste afwegingen te maken gedurende de gehele beleidscyclus, van visievorming tot uitvoering.

De maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA´s) zouden daarbij veel eerder en consistenter bij besluitvormingsprocessen moeten worden ingezet. De medio dit jaar te verschijnen analyse van de benodigde capaciteit van wegen, vaarwegen, spoorwegen en openbaar vervoer voor de lange termijn, dient recht te doen aan alle aspecten die uit het oogpunt van brede welvaart relevant zijn.

Deze analyses werden in het verleden alleen maar een prioriteitenlijst voor infrastructurele oplossingen gebruikt en dat moet in de toekomst voorkomen worden.

Sleutelrol voor de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft bekleedt hierin een sleutelrol, meent het Rli. Als controleur van de regering zou de Kamer erop toe moeten zien dat gebruikte afwegingskaders en beslisinstrumenten voldoende zijn ingericht op het maken van integrale afwegingen.

In de Tweede Kamer ligt de nadruk alleen nog vaak op afzonderlijke projecten. De Kamer zou het kabinetsbeleid nadrukkelijker moeten beoordelen op verbindingen met ander relevant beleid (verstedelijking, digitalisering) en op samenwerking tussen departementen en bestuurslagen.

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

Wim van de Camp Vivianne Heijnen
flash_onNieuws

Scheidend ambassadeur Europees Jaar van het Spoor: “Nu momentum voor de Internationale trein”

10 mei om 17:20 uur

“Als we de Europese treinverbindingen willen verbeteren, moeten we niet blijven overleggen, maar doorpakken. Er…

Lees verder »
OV-Magazine Lamar van Frederikslust
descriptionArtikel

Een kijkje in de keuken bij… Goudappel

3 mei om 16:02 uur

Wie zijn de mensen die het ov in Nederland draaiende houden? Dit jaar gaat OV-Magazine op onderzoek uit. Deze…

Lees verder »
flash_onNieuws

NS en ProRail vragen Amersfoort om spreiding

19 apr om 16:21 uur

NS en ProRail vragen de politieke partijen in Amersfoort om spreidingsafspraken te maken met regionale…

Lees verder »

Noodconcessies blokkeren vernieuwing in het ov

27 jan om 15:56 uur

Met het huidige systeem van noodconcessies worden broodnodige ontwikkelingen in het ov vertraagd. Door van…

Lees verder »
flash_onNieuws

Snelbus lijkt beste optie rond Schiphol

24 jan om 15:27 uur

Een vernieuwd snelbussysteem (Bus Rapid Transit, BRT) tussen Haarlem, Schiphol en Amsterdam is de beste ov-…

Lees verder »
flash_onNieuws

Nieuwe faunapassages bij spoorlijnen goed voor dieren

5 okt 2021

Movares deed twee jaar onderzoek naar faunapassages in twee natuurgebieden, om te meten hoe spoorlijnen…

Lees verder »

Een verkenning om ov en doelgroepenvervoer te integreren

3 aug 2021

De samenwerking tussen de werelden van het doelgroepenvervoer en het openbaar vervoer kan beter, door beide…

Lees verder »
Waarom regie op energiehubs onmisbaar is
flash_onNieuws

Waarom regie op energiehubs onmisbaar is

16 nov 2020 timer3 min

Technisch gezien zijn energiehubs prima te realiseren, maar organisatorisch liggen er grote uitdagingen. Daarom…

Lees verder »