Commissie toetst vijf ov-Groeifondsprojecten

Commissie toetst vijf ov-Groeifondsprojecten

Onder de veertien projecten die zijn doorgestuurd aan de beoordelingscommissie van het Nationaal Groeifonds, bevinden zijn vijf ov-projecten.

Dat maakten de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Financiën op 14 januari bekend. Deze ministeries hebben alle ingediende projectvoorstellen ambtelijk getoetst aan de toegangspoortcriteria. De projecten die aan de criteria voldeden, werden door gestuurd naar de beoordelingscommissiessie.

Deze commissie gaat de veertien doorgestuurde projecten nu beoordelen op basis van de inhoud. Onder hen vijf ov-projecten.

 1. Schaalsprong Metropolitaan ov en verstedelijking Zuidelijke Randstad

Het voorstel betreft een schaalsprong in het ov van de zuidelijke Randstad door investeringen in hoogwaardige ov-oplossingen in de regio’s Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer (HOV-bus, tram, lightrail), en een aanpassing aan het hoofdspoor Den Haag-Rotterdam-Dordrecht en de bouw van nieuwe stations zodat een hoogfrequente bediening kan plaatsvinden en ruimte wordt gecreëerd voor doorgaande nationale en internationale verbindingen. De investering moet een bijdrage leveren aan economische samenhang, de grootschalige woningbouwopgave van 240.000 woningen in 2040 in de Zuidelijke Randstad, de nabijheid van werk, bereikbaarheid en leefbaarheid.

 1. Schaalsprong Metropolitaan ov-systeem Metropoolregio Amsterdam

Het voorstel is om de bereikbaarheid van en binnen de Metropoolregio Amsterdam te verbeteren en de groei van de (inter-)nationale reizigersstromen te faciliteren door het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol/Hoofddorp en het sluiten van de metroring Isolatorweg naar Amsterdam Centraal. Dit moet een bijdrage leveren aan opgaven met betrekking tot de grootschalige woningbouwopgave van 250.000 woningen in 2040 in de MRA, de nabijheid van werk, duurzame bereikbaarheid binnen de metropoolregio, versterking van de nationale en internationale bereikbaarheid, waaronder de positie op het Europese HSL-netwerk en leefbaarheid.

 1. Brainportlijn Eindhoven

Het voorstel is de ontwikkeling van innovatief zero-emissie en zelfrijdend vervoer (“pods” ofwel busjes) op een vrij liggende baan in de regio Eindhoven (de “Brainport”). Dit concept moet verschillende economische locaties (bedrijven- en kennisinstellingen) met elkaar en met Eindhoven Centraal verbinden en de regio minder afhankelijk maken van wegvervoer.

 1. Schaalsprong Metropolitaan OV en verstedelijking in regio Utrecht

Het voorstel is de aanleg van twee lightrailverbindingen in de Metropoolregio Utrecht. Dit hoogwaardig OV moet de bereikbaarheid verbeteren, extra woningbouw mogelijk maken en bijdragen aan de creatie van werkgelegenheid, waardoor aan de economie een impuls gegeven wordt. Ook ontstaat meer ruimte voor doorgaand verkeer op weg en spoor in de regio.

 1. Aanleg buisleidingen van de haven van Rotterdam naar het Chemiecomplex Chemelot in Zuid-Limburg

Het voorstel is om twee buisleidingen voor de grondstoffen Propeen en LPG van Rotterdam naar chemiecluster Chemelot in Limburg aan te leggen, ter vervanging van het vervoer per spoor dat tegen haar maximumcapaciteit voor vervoer van gevaarlijke stoffen aanloopt. Doordat deze buisleidingen door de modal shift een deel van het bestaande en toekomstige transport overnemen, moet dit bijdragen aan veiligheid en klimaatdoelstellingen, o.a. door de inzet op zero emissie transport en klimaatrobuuste netwerken.

4 reacties

 1. Tjeerdhij
  16 januari 2021 om 11:03- Reageren

  Brainport Eindhoven ertussen gezet om toch ook iets buiten de Randstad te doen? De Haagse bubbel kiest niet voor verbindingen met het Noorden, laat staan naar buiten de landsgrenzen. Dat betreurt deze Randstadbewoner

 2. Martin Wiersema
  16 januari 2021 om 12:35- Reageren

  Volkomen eens met eerste spreker! Eindhoven er bij getrokken om toch iets buiten de Randstad te doen!
  Het Noorden (LelyLijn, Sachsenroute, WuunderLinie) kan het wel schudden.

 3. M.J. Gerrits Jans
  19 januari 2021 om 22:33- Reageren

  Ik zou de aanleg van een buisleiding geen OV-project noemen.

 4. M.J. Gerrits Jans
  19 januari 2021 om 22:45- Reageren

  In de drie westprovincies woont bijna de helft van de Nederlandse bevolking. In de drie noordelijke provincies ééntiende. Inord-Brabant

  wonen meer mensen dan in het hele eNoorden. Zo gek is de verdeling niet. Het gaat ook om eerste projecten, de rest is niet per se ‘afgeschoten’.

Laat een reactie achter

Lees ook