TransiRede: mobiliteit verandert van richting

TransiRede: mobiliteit verandert van richting

De EU heeft dit jaar benoemd tot Europees Jaar van het Spoor. Daarom stond de TransiRede, georganiseerd door Ralforum, in het teken hiervan.

De Europese Unie stimuleert reizigers en bedrijven dit jaar om vaker voor het spoor te kiezen, zowel lokaal, regionaal en internationaal. Het spoor vervoert momenteel zeven procent van alle passagiers in Europa en elf procent van alle goederen, maar veroorzaakt slechts een half procent van de uitstoot van broeikasgassen met het vervoer. De Europese ambitie is het verdubbelen van reizen per spoor voor 2030 en van railgoederenvervoer per 2050.

Mobiliteit verandert van richting

Vanwege de coronacrisis hebben we nu nog te maken met beperkingen in reisbewegingen. Maar deze periode biedt ook kansen, ziet Railforum, vanwege grote wijzigingen in ons verplaatsingsgedrag. Daarom kunnen we nu met onze mobiliteitskeuzes van richting te veranderen, zowel qua beleid, realisatie als gebruik. Uitgangspunt is dat niet alleen bereikbaarheid en economische groei centraal staan, maar ook gestuurd wordt op aspecten van welzijn zoals leefbaarheid, duurzaamheid en een inclusieve samenleving.

Belangrijk daarbij is spreiding van passagiers, zodra de fysieke verplaatsingen weer zullen toenemen, om hyperspitsen te vermijden. Daarom doet Railforum een beroep op maatschappelijke instanties om samen met de ov-sector hierin op te trekken.

Gezien de woningbouwopgave van 1 miljoen nieuwe woningen ziet de organisatie graag meer variatie in aanbod, zoals sneltreinen, grensoverschrijdende diensten, voor- als natransport en MaaS-oplossingen. Voor alle uitbreidingen verwijzen we naar de ontwikkelagenda en menukaarten van Toekomstbeeld OV. De opgaves uit ‘de menukaart internationaal verbinden’ brengt Railforum ook in bij het Platform International Rail Passenger Transport (IRP) van de 27 lidstaten.

Aansluiting op FLAP-regio

Met 200.000 kilometer spoor heeft Europa een van de dichtst verknoopte railnetten ter wereld. Het spoor speelt een cruciale rol in het behalen van de klimaatdoelen voor duurzame mobiliteit uit de Europese Green Deal. Het KiM (Kennisinstituut voor Mobiliteit) ziet als potentie om nog voor 2030 circa 1,9 miljoen vliegreizen te vervangen door internationale treinen.

Internationaal gezien moet Nederland goed aangesloten blijven op de andere metropoolregio’s binnen het economisch kerngebied van Europa: de FLAP-regio (Frankfurt, Londen, Amsterdam, Parijs). De hoge snelheidstrein is daarvoor het beste middel. En door steden beter te verbinden en ook de luchthavens aan te sluiten op het HST-netwerk, slaan we twee vliegen in een klap. Een betere infrastructuur naar de Duitse steden en HSL-knooppunten (NoordRijn Westfalen – Frankfurt) heeft daarbij de eerste prioriteit.

Beterer ticketing

In Nederland lopen we voorop met een landelijke OV-chipkaart, nieuwe betaalmogelijkheden en zelfs grensoverschrijdend gebruik van tickets in Limburg. Railforum biedt aan om te helpen bij het sneller realiseren van een klantvriendelijk, multimodaal Europees boekings- en e-ticketingsysteem. Dat is inclusief vliegtickets, treinreizen en ander ov en met een langere boekingshorizon en meer services. Ambitie is immers een nog comfortabeler geïntegreerde ‘travellers journey’ dan de luchtvaart kent.

Laat een reactie achter

Lees ook