Bus rapid transit slaat nieuwe weg in

vrijdag 30 juni 2023

Naast lightrail wordt ook Bus rapid transit (brt) steeds meer geïntegreerd in modellen om de toekomst van het openbaar vervoer in ons land vorm te geven. Tot grote tevredenheid van Frank van Setten. Hij schrijft dat een landelijke kerngroep BRT, waar hij zelf onderdeel van is, haast wil maken met de uitrol van het snelle bussysteem.

Met name voor nieuwbouw, maar ook om bestaande lijnen aantrekkelijker te maken voor reizigers, is het noodzakelijk dat we nieuwe wegen in slaan. Waarbij ‘nieuwe wegen’ wel heel kenmerkend is voor het succes van brt. 

Een kerngroep BRT, bestaande uit het ministerie van IenW, Rijkswaterstaat, DOVA, de G5-gemeenten, provincie Noord-Brabant en Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN), werkt hard aan de introductie van brt in Nederland.  

Leren van ervaringen 

Zo bestuderen en inventariseren adviesbureaus Berenschot en Arcadis de potentie van brt en buitenlandse ervaringen uit Frankrijk, Groot-Brittannië en Noord- en Zuid-Amerika. Ook wordt geleerd van binnenlandse projecten die al veel brt-kenmerken hebben. Denk aan de snelle bussen in Groningen, Almere, de Zuidtangent en Eindhoven. Ook productformules als Q-liner, R-Net en Bravodirect bieden veel ervaringen, die leerzaam zijn in het project.  

Primair komt wel naar voren dat succesvol brt uitrollen alleen mogelijk is met een goede infrastructuur. Nu zijn files en verkeersremmende maatregelen (zoals drempels, 30 km-zones en te krappe boogstralen voor bussen) belangrijke redenen dat de snelheid te laag en de reis oncomfortabel is. Dat maakt dat reizen per bus onaantrekkelijk.  

Financiële voordelen 

Met het oog op financiën is het brt-concept aantrekkelijk, omdat alleen knelpunten in de infrastructuur aangepakt hoeven worden en niet meteen de volle lengte van de lijn. Daarbij geldt wel dat verstedelijking invloed heeft op de noodzaak van inframaatregelen. Dat geldt bijvoorbeeld voor hubs langs snelwegen, waar automobilisten kunnen overstappen op BRT-verbindingen naar de stad.  

Het is dan ook een goede zaak dat Rijkswaterstaat onderdeel uitmaakt van het kernteam en het opdrachtgeversoverleg, waarbij de bovengenoemde partners zijn betrokken. Zij geven advies en aanwijzingen aan de kerngroep. 

Manifest verschenen 

In oktober 2022 is het Manifest Bus Rapid Transit verschenen. In dit manifest heeft de kerngroep zijn bevindingen beschreven om betrokkenen te informeren over hoe brt Brt moet als volwaardig onderdeel in regionale studies worden meegenomen, als onderdeel van een integraal pakket aan mobiliteitsoplossingen. Daarom maakt het kernteam nu een werkplan BRT, waarbij ook een brede werkgroep betrokken is vanuit decentrale overheden en vervoerders. Uiteindelijk moet dit leiden tot een actieagenda, waarbij we kritische inbreng waarderen. 

Werkplan schrijven 

Algemeen bestaat de mening dat mobiliteit onder druk staat. Voor een goede implementatie van brt is een goede missie nodig en is het belangrijk signalen uit de praktijk van voor – en tegenstanders te ontvangen en af te wegen. Op basis daarvan kunnen we tot reële plannen komen voor overheden en vervoerders.  

Daarbij hoort ook een goed inzicht in kosten van de benodigde infra en exploitatiekosten. Interessant daarbij is dat wanneer de gemiddelde snelheid toeneemt ten opzichte van bestaande lijnen, de kosten dalen. 

Het ministerie van IenW stelt 2 miljoen euro beschikbaar om regionale pilots te realiseren. Het gaat om Groningen, Meierij/Eindhoven in Noord-Brabant en de verbindingen Haarlem- Utrecht en Haarlem- Amsterdam via Amstelveen. Daarnaast zijn er meerdere initiatieven zoals Breda – Gorinchem – Utrecht, binnen MRA, Almere, Utrecht en Zeeland. Daarmee worden brt-vormen op de lange afstand, regionaal en stedelijk beproefd. 

Dit artikel is eerder gepubliceerd in OV-Magazine 1/2023. Wilt u OV-Magazine voortaan op papier of digitaal ontvangen? Neem dan een abonnement. 

De Q-liner in Groningen wordt gezien als succesvol BRT-systeem. In de regio Groningen wordt ook een BRT-project opgezet. © OV-bureau Groningen Drenthe

Meer artikelen met dit thema

VRA: BRT is meer dan een snelle bus

28 sep om 12:05 uur

Bus Rapid Transit (BRT) is een actueel gespreksonderwerp. Ook bij de Vervoerregio Amsterdam wordt het herkend…

Lees verder »

Elektrificatie busvervoer heeft invloed op toegankelijkheid

11 sep om 14:19 uur

In het Nederlandse ov is vrijwel elke bus een gelijkvloerse lagevloersbus. Dat verhoogt de toegankelijkheid…

Lees verder »

Minder bushaltes alléén niet gelijk aan minder bereikbaarheid

14 aug om 11:16 uur

Dat steeds meer bushaltes verdwijnen is een feit. Maar dat betekent niet per se dat de bereikbaarheid…

Lees verder »
flash_onNieuws

HTM bestelt 95 e-bussen bij Daimler

10 jul om 09:45 uur

De Haagse stadsvervoerder HTM gaat medio 2024 rijden met 95 nieuwe eCitaro-stadsbussen van Daimler. Het gaat om…

Lees verder »
descriptionArtikel

Qbuzz gekozen voor busvervoer Zuid-Holland Noord

6 jul om 13:12 uur

Qbuzz wint busconcessie Zuid-Holland Noord en verzorgt komende 13 jaar het busvervoer in regio's Holland…

Lees verder »
descriptionArtikel

Blog: Oplossing voor verdwijning van bushaltes?

2 mei om 13:26 uur
Bushaltes verdwijnen steeds vaker uit dorpen, omdat buslijnen worden gestrekt. Een bepaalde groep reizigers wordt…
Lees verder »
flash_onNieuws

Daimler Buses trots op grote ov-order in Nederland

24 mrt om 10:17 uur

In de provincies Groningen en Drenthe gaan tussen 2024 en 2026 maar liefst 158 nieuwe zero-emissiebussen rijden…

Lees verder »
flash_onNieuws

Veertig procent meer ZE-bussen in Groningen-Drenthe

24 mrt om 09:40 uur
In Groningen en Drenthe gaan tussen 2024 en 2026 158 nieuwe zero-emissiebussen rijden. OV-bureau Groningen Drenthe…
Lees verder »